28.05.2021
Agnieszka Muszka

Ruszyły konsultacje społeczne Cyklostrady Dolnośląskiej

Ruszyły konsultacje społeczne Cyklostrady Dolnośląskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach Koncepcji sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego – tzw. Dolnośląskiej Cyklostrady. Konsultacje dotyczą aktualizacji dokumentu, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 5425/V/18 z dnia 29 maja 2018 r. Opracowanie składa się z (1) części tekstowej oraz (2) mapy.

Uwagi do dokumentu – (1) tekstu oraz (2) mapy należy składać poprzez platformę konsultacyjną znajdującą się pod adresem: https://geoportal.dolnyslask.pl/imap/#gpmap=gp109

(1) część opisowa Koncepcji – w formie pliku pdf znajduje się obok postu oraz na platformie konsultacyjnej;

(2) część graficzna Koncepcji – mapa dostępna jest na geoportalowej platformie konsultacyjnej.

Termin konsultacji:  do 10 czerwca 2021 r.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty