19.07.2022
Paweł Cerkanowicz

Ruszył nabór wniosków w programie „Czyste Powietrze+”

Ruszył nabór wniosków w programie „Czyste Powietrze+”

Od 15 lipca 2022 roku ruszył nabór wniosków w ramach nowej odsłony programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla osób zamierzających skorzystać z popularnego programu „Czyste Powietrze”. Na wymianę starego pieca węglowego (tzw. kopciucha) oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego, beneficjenci mogą otrzymać z NFOŚiGW wyższe o 10 tys. zł. niż dotychczas.

Korzystną nowością w programie jest także jednoczesne wprowadzenie prefinansowania, a więc możliwości otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji termomodernizacyjnej.

Wspomniane korzyści i udogodnienia, skierowane do beneficjentów 2) i 3) części programu „Czyste Powietrze”, będą dostępne dla nowych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Podstawą otrzymania dotacji zwiększonej o 10 tys. zł jest przynależność do grupy beneficjentów o najniższych dochodach, potwierdzona stosownym zaświadczeniem o wysokości zarobków. Natomiast warunkiem wypłaty pieniędzy na zasadzie prefinansowania jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych z zapisami programu. Zaliczka w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy.

Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek, którego dotyczy przedsięwzięcie.
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl
• wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
• w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:
za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
– poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej lub
– bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

Ze szczegółami programu można zapoznać się m.in. na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu  https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw

Zapraszamy także do kontaktowania się na bieżąco z osobą prowadzącą gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”. Przypominamy, że w/w punkt działa w gryfowskim ratuszu, gdzie można się spotkać i porozmawiać na temat pozyskania dotacji na termomodernizację swojego domu lub mieszkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o wcześniejszy kontakt, pod numerem telefonu  667813 552 lub mail: czystepowietrze@gryfow.pl

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty