09.09.2010
Agnieszka Muszka

Rozprowadzanie żywności

Rozprowadzanie żywności

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 1 września 2010 roku sprowadzono 10,9 ton żywności.

Wymienione artykuły są  wydawane w siedzibie MGOPS, w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 12.30 do 14.00.
Osobami uprawnionymi do otrzymania pomocy w formie artykułów żywnościowych są podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członkowie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej posiadający ważne  legitymacje członkowskie.
Bezwzględnie wymagany jest dokument tożsamości z numerem PESEL

Drukuj/generuj pdf

Na skróty