17.09.2015
Agnieszka Muszka

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Śląskim

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Śląskim

Od dwóch miesięcy trwają prace budowlane polegające na rozbudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. Jeleniogórskiej. Wykonawcą prac jest firma „FUNAM” Sp. z o.o. z Wrocławia. Dotychczas, zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawca dokonał miejscowej wymiany gruntu w celu jego wzmocnienia poprzez zastosowanie mieszanki żwirowo-cementowej. Wymiana podłoża była konieczna ze względu na specyfikę terenu (obszar podmokły, zalewowy). Ponadto wybudowany został zbiornik wyrównawczy na wodę pitną o pojemności 2 x 150 m² o konstrukcji żelbetowej cylindrycznej i średnicy wewnętrznej 10 m. W celu posadowienia 5 stalowych kontenerów stanowiących bazę nowobudowanej stacji uzdatniania wody Wykonawca przystąpił do budowy żelbetowych fundamentów. W związku z zaawansowaniem prac do wykonania pozostało jeszcze wybudowanie odstojnika popłuczyn, ciągów komunikacyjnych oraz podłączenie urządzeń technicznych. Prace mają zakończyć się do 21 października. Modernizacja SUW jest najważniejszą inwestycją Gminy Gryfów Śląski zaplanowaną na 2015 r. Wartość prac przekracza kwotę 2 mln złotych.


Od dwóch miesięcy trwają prace budowlane polegające na rozbudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. Jeleniogórskiej. Wykonawcą prac jest firma „FUNAM” Sp. z o.o. z Wrocławia. Dotychczas, zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawca dokonał miejscowej wymiany gruntu w celu jego wzmocnienia poprzez zastosowanie mieszanki żwirowo-cementowej. 

Wymiana podłoża była konieczna ze względu na specyfikę terenu (obszar podmokły, zalewowy). Ponadto wybudowany został zbiornik wyrównawczy na wodę pitną o pojemności 2 x 150 m² o konstrukcji żelbetowej cylindrycznej i średnicy wewnętrznej 10 m. W celu posadowienia 5 stalowych kontenerów stanowiących bazę nowobudowanej stacji uzdatniania wody Wykonawca przystąpił do budowy żelbetowych fundamentów. W związku z zaawansowaniem prac do wykonania pozostało jeszcze wybudowanie odstojnika popłuczyn, ciągów komunikacyjnych oraz podłączenie urządzeń technicznych. Prace mają zakończyć się do 21 października. Modernizacja SUW jest najważniejszą inwestycją Gminy Gryfów Śląski zaplanowaną na 2015 r. Wartość prac przekracza kwotę 2 mln złotych.

Foto: Paweł Rubaj

Drukuj/generuj pdf

Na skróty