14.08.2015
Agnieszka Muszka

Rowerem wokół Gór Izerskich

Rowerem wokół Gór Izerskich

 Z inicjatywy Euroregionu Nysa od kilku tygodni trwa proces uzgadniania nowego projektu polsko-czeskiego pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich”. Gmina Gryfów Śl. została zakwalifikowana do niego razem z 10 innymi samorządami naszego regionu. 
Trasa po stronie gryfowskiej przebiegałaby na odcinku 6.200 metrów, a zrealizowanie całego projektu kosztowałoby w sumie  5.000.000 euro, z czego po około 800.000 zł przypadałoby na każdy z samorządów. W sumie projekt zakłada utworzenie trasy od Świeradowa-Zdroju poprzez tereny gminy Mirsk, Gryfów Śl., Olszyna, Leśna, Sulików, Zawidów, aż do Bogatyni. 
– Po naszej stronie będzie to trasa rowerową drogą asfaltową nad brzegiem Kwisy, wyjście do rynku, a następnie przez kładkę nad Jeziorem Złotnickim do gminy Olszyna – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik.
W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie drogi szutrowej, nowej nawierzchni mostu na Kwisie i na Jeziorze Złotnickim, a także wykonanie tablic informacyjnych zarówno zabytków architektury, jak i przyrodniczych oraz oznakowanie całej trasy. Oprócz tego w projekcie ujęto wykonanie miejsc postojowych, stojaków na rowery, koszy itp. 
Celem tego przedsięwzięcia jest większa dostępność kulturowa i przyrodnicza regionu. Stąd więc na trasie znajdować się będzie zabytkowy rynek, ratusz, kościół, ale także przełom rzeki Kwisy, a jadąc nad rzeką można będzie zobaczyć ruiny Zamku Gryf czy kapliczkę Leopolda. 
Projekt ten złożony został na koniec lipca br. w siedzibie EWT Polska-Czechy w Ołomuńcu. Jeśli uzyska akceptację, to zostanie on wdrożony do realizacji w roku 2016 przez 10 gmin naszego regionu oraz Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Koordynatorem projektu jest Euroregion Nysa, a odpowiedzialnym za jego wykonanie jest Mirosław Zdulski. 
– Jeśli udałoby się ów pomysł przeforsować, to – zapewnia burmistrz Poniźnik – była by to fantastyczna sprawa dla całego regionu, a przede wszystkim dla szeroko rozumianej turystki rowerowej i pieszej.
(Alfred)

 Z inicjatywy Euroregionu Nysa od kilku tygodni trwa proces uzgadniania nowego projektu polsko-czeskiego pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich”. Gmina Gryfów Śl. została zakwalifikowana do niego razem z 10 innymi samorządami naszego regionu. 

Trasa po stronie gryfowskiej przebiegałaby na odcinku 6.200 metrów, a zrealizowanie całego projektu kosztowałoby w sumie  5.000.000 euro, z czego po około 800.000 zł przypadałoby na każdy z samorządów. W sumie projekt zakłada utworzenie trasy od Świeradowa-Zdroju poprzez tereny gminy Mirsk, Gryfów Śl., Olszyna, Leśna, Sulików, Zawidów, aż do Bogatyni. – Po naszej stronie będzie to trasa rowerową drogą asfaltową nad brzegiem Kwisy, wyjście do rynku, a następnie przez kładkę nad Jeziorem Złotnickim do gminy Olszyna – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie drogi szutrowej, nowej nawierzchni mostu na Kwisie i na Jeziorze Złotnickim, a także wykonanie tablic informacyjnych zarówno zabytków architektury, jak i przyrodniczych oraz oznakowanie całej trasy. Oprócz tego w projekcie ujęto wykonanie miejsc postojowych, stojaków na rowery, koszy itp. Celem tego przedsięwzięcia jest większa dostępność kulturowa i przyrodnicza regionu. Stąd więc na trasie znajdować się będzie zabytkowy rynek, ratusz, kościół, ale także przełom rzeki Kwisy, a jadąc nad rzeką można będzie zobaczyć ruiny Zamku Gryf czy kapliczkę Leopolda. 

Projekt ten złożony został na koniec lipca br. w siedzibie EWT Polska-Czechy w Ołomuńcu. Jeśli uzyska akceptację, to zostanie on wdrożony do realizacji w roku 2016 przez 10 gmin naszego regionu oraz Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Koordynatorem projektu jest Euroregion Nysa, a odpowiedzialnym za jego wykonanie jest Mirosław Zdulski. 

– Jeśli udałoby się ów pomysł przeforsować, to – zapewnia burmistrz Poniźnik – była by to fantastyczna sprawa dla całego regionu, a przede wszystkim dla szeroko rozumianej turystki rowerowej i pieszej.(Alfred)

Źródło: Ziemia Lubańska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty