31.05.2010
Agnieszka Muszka

Rok pełen inwestycji

Rok pełen inwestycji

Można powiedzieć, że rok 2010 będzie wypełniony nowymi inwestycjami, których realizacja z pewnością pomoże w rozwoju gminy.

Aktualnie gryfowski samorząd jest na etapie zadania pn. „Rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Wieża”. Inwestycja ta kosztowała w sumie 700 tys. zł. 85 proc. tej kwoty pozyskana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Prace wykonała firma POLEKO ze Świdnicy. Ogólny zakres tego przedsięwzięcia polegał na uformowaniu czaszy składowiska – wykonaniu warstwy odgazowującej, uszczelniającej i okrywającej.

 

Kolejną ważną inwestycją dla naszego miasta jest budowa kanalizacji sanitarnej i remont ulicy Młyńskiej – mówi podinspektor ds. inwestycji Bartłomiej Cybulski. – Inwestycja rozpocznie się w połowie maja br. Ogólny koszt zadania wynosi ponad 1.700.000 zł.
Gmina finansować będzie to przedsięwzięcie z dwóch źródeł – w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 600 tys. zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w podobnej wysokości dofinansowania. Inwestycja zakłada budowę nowej nawierzchni, przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz remont deszczowej. Wyłoniony już został wykonawca i jest nim firma Insbud ze Zgorzelca. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na 30. listopada.
Ostatnim istotnym przedsięwzięciem na terenie gryfowskiej gminy jest Europejskie Centrum Informacyjno-Kulturalne.

 

Będzie to remont budynku przy ul. Kolejowej 44 w Gryfowie. Na ten cel gmina pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska-Saksonia – kontynuuje Bartłomiej Cybulski. – Wartość dofinansowania to blisko 500 tys. euro.
Prace zakładają nie tylko gruntowną przebudowę budynku, ale także liczne imprezy promujące oraz działania kulturalne z naszymi partnerami ze strony niemieckiej.
W ostatnim czasie wykonano kapitalny remont placu zabaw przy ul. Kolejowej. Wartość tej inwestycji to 30 tys. zł, ale cześć prac wykonana została w ramach własnych prac zleconych m.in. Zakładowi Budżetowemu w Gryfowie.

 

Ziemia Lubańska Nr 10(393) * 26.05-9.06.2010

Drukuj/generuj pdf

Na skróty