12.07.2017
Agnieszka Muszka

Relacja z Sesji Rady Miejskiej

Relacja z Sesji Rady Miejskiej

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski odbyła się 30 czerwca.

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski odbyła się 30 czerwca.
Zasłużony dla województwa
Na początku sesji Kazimierz Janik – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego odznaczył burmistrza Olgierda Poniźnika Odznaką Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał ją burmistrzowi  w szczególności za zasługi dla rozwoju oraz promowania Województwa Dolnośląskiego w kraju i na świecie. Serdecznie gratulujemy.Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski odbyła się 30 czerwca.

Na początku sesji Kazimierz Janik – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego odznaczył burmistrza Olgierda Poniźnika Odznaką Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał ją burmistrzowi  w szczególności za zasługi dla rozwoju oraz promowania Województwa Dolnośląskiego w kraju i na świecie. Serdecznie gratulujemy.

Głównym tematem sesji była ocena funkcjonowania i perspektywy poprawy opieki zdrowotnej na terenie gminy Gryfów Śląski. Dyrektor Zofia Barczyk przedstawiła zebranym obszerną informację w postaci prezentacji multimedialnej dotyczącą działalności Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu, w tym zarządzanej przez szpital Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowia w Gryfowie Śląskim. Następnie zabrał głos prezes Powiatowego Centrum Zdrowia we Lwówku Śląskim Celestyn Rekowski, po czym odbyła się dyskusja, w której udział wzięli obecni na sesji radni powiatowi Małgorzata Szczepańska i Daniel Koko. Ostatecznym decydentem przyszłości Powiatowego Centrum Zdrowia we Lwówku Śląskim jest Rada Powiatu Lwóweckiego.
Środki unijne
W drugiej części sesji zastępca burmistrza Andrzej Tartak przedstawił  informację na temat realizacji zadań i projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Sprawozdanie obejmowało lata 2016 – 2017.
Zakończonych zostało 5 projektów o łącznej wartości 383 477,15 zł w tym wartość pozyskanych środków 279 729,40 zł. W trakcie realizacji jest 9 projektów o łącznej wartości 18 637 708,55 zł z czego wysokość pozyskanych środków to 11 853 661,44 zł. Do realizacji planowane są 4 projekty o łącznej wartości 7 996 394,64 zł w tym  planuje się pozyskać środki zewnętrzne  5 920 902,02 zł.
Z wymienionych zadań na szczególną uwagę zasługują projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Do największych należą:
1. Budowa żłobka publicznego przy ul. Floriańskiej – wartość 4 976 487,73 zł.
2. Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości – 2 421 468,98 zł.
3. Wdrożenie e-usług publicznych w UGiM oraz ZBGKiM – 1 246 524,00 zł.
4. Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków – 9 386 841,53 zł.
5. Przebudowa M-GOK wraz z zagospodarowaniem terenu – 5 281 061,20 zł.
6. Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Młyńsko – 1 405 396,92 zł.
7. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Sienkiewicza – 300 000,00 zł. Projekt realizowany przez Gminę Gryfów Śląski i Towarzystwo Miłośników Gryfowa.
Oprac. M.

Głównym tematem sesji była ocena funkcjonowania i perspektywy poprawy opieki zdrowotnej na terenie gminy Gryfów Śląski.

Dyrektor Zofia Barczyk przedstawiła zebranym obszerną informację w postaci prezentacji multimedialnej dotyczącą działalności Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu, w tym zarządzanej przez szpital Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowia w Gryfowie Śląskim. Następnie zabrał głos prezes Powiatowego Centrum Zdrowia we Lwówku Śląskim Celestyn Rekowski, po czym odbyła się dyskusja, w której udział wzięli obecni na sesji radni powiatowi Małgorzata Szczepańska i Daniel Koko. Ostatecznym decydentem przyszłości Powiatowego Centrum Zdrowia we Lwówku Śląskim jest Rada Powiatu Lwóweckiego.

W drugiej części sesji zastępca burmistrza Andrzej Tartak przedstawił  informację na temat realizacji zadań i projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Sprawozdanie obejmowało lata 2016 – 2017.Zakończonych zostało 5 projektów o łącznej wartości 383 477,15 zł w tym wartość pozyskanych środków 279 729,40 zł. W trakcie realizacji jest 9 projektów o łącznej wartości 18 637 708,55 zł z czego wysokość pozyskanych środków to 11 853 661,44 zł.

Do realizacji planowane są 4 projekty o łącznej wartości 7 996 394,64 zł w tym  planuje się pozyskać środki zewnętrzne  5 920 902,02 zł.
Z wymienionych zadań na szczególną uwagę zasługują projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 Do największych należą:

1. Budowa żłobka publicznego przy ul. Floriańskiej – wartość 4 976 487,73 zł.

2. Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości – 2 421 468,98 zł.

3. Wdrożenie e-usług publicznych w UGiM oraz ZBGKiM – 1 246 524,00 zł.

4. Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków – 9 386 841,53 zł.

5. Przebudowa M-GOK wraz z zagospodarowaniem terenu – 5 281 061,20 zł.

6. Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Młyńsko – 1 405 396,92 zł.

7. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Sienkiewicza – 300 000,00 zł. Projekt realizowany przez Gminę Gryfów Śląski i Towarzystwo Miłośników Gryfowa.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty