23.10.2009
Agnieszka Muszka

Rada Miejska na wsi

Rada Miejska na wsi

29 września br. obrady Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śl. na zaproszenie sołtysa Andrzeja Midka przeniesione zostały do liczącej 505 mieszkańców wsi Rząsiny. Tam dyskutowano o potrzebach lokalnej społeczności.

Tym razem salę posiedzeń gryfowskiego ratusza zamieniono na świetlicę wiejską w Rząsinach. Jest to wydarzenie warte odnotowania tym bardziej, że ostatnia taka wizyta Rady Miejskiej odbyła się w tym sołectwie w roku 1994. Rząsiny to osada, której mieszkańcy utrzymują się głównie z rolnictwa. Mimo tego rolniczego charakteru miejscowości znaleźć tu można wszystko czego współczesnemu człowiekowi potrzeba – od szkoły podstawowej, kościoła i remizy strażackiej poprzez filię biblioteki, zespół folklorystyczny i Koło Gospodyń Wiejskich aż po nowoczesne warsztaty rzemieślnicze.

 

Wyjazdowa sesja była okazją do gratulacji, odznaczeń i podsumowań gminnych konkursów. Prezes gryfowskiego koła Związku Sybiraków Elwira Urbańska, na mocy uchwały Zarządu Głównego Związku Sybiraków z 1 lipca br., wraz z burmistrzem Olgierdem Poniźnikiem przekazała przewodniczącemu Rady Miejskiej Robertowi Skrzypkowi Odznakę Honorową Sybiraka. Poza tym rozstrzygnięto dwa gminne konkursy – „Wieś Gminy Gryfów Śląski – czysta i gospodarna” oraz „Ukwiecone Miasto”. Po gali laureatów i wręczeniu nagród oraz wyróżnień radni przeszli do zapoznania się z działalnością burmistrza i podjęcia uchwał. Wśród dyskutowanych decyzji znalazły się takie jak choćby kwestia ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącego własnością radnego w podróży służbowej na terenie kraju i poza jego granicami, czy też w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych dotyczących „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Gryfów Śl.”. Radni przyjęli Plan Urządzeniowo-Rolny dla gminy Gryfów, Sołecką Strategię Rozwoju Wsi dla Proszówki, Rząsin i Wieży. Oprócz tego dyskutowano nad unormowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie.

 

Ziemia LubańskaNr 20(379) * 21.10-4.11.2009

Drukuj/generuj pdf

Na skróty