11.10.2019
Paweł Cerkanowicz

PSE partnerem Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki

PSE partnerem Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki

Wkrótce mieszkańcy gminy Gryfów Śląski oraz turyści odwiedzający wieś Proszówka będą mogli korzystać z nowoczesnej ławki solarnej. Projekt powstanie dzięki Stowarzyszeniu Rozwoju Proszówki, które otrzymało wsparcie w ramach konkursu grantowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMocnij swoje otoczenie”.Stowarzyszenie przygotowało projekt „MOC inteligentnego otoczenia przyciąga młodzież”. 

To pierwsza takainicjatywa w okolicy. „Ekoławka” stanie w Centrum Integracyjnym sołectwa Proszówka. Nie jest to miejsce przypadkowe –przyciąga wielu mieszkańców i turystów, a obok znajduje się plac zabaw i siłownia zewnętrzna. E-ławka jest wyposażona w panele fotowoltaiczne, dzięki czemu można za jej pomocą naładować np. telefon. Dodatkowo za jej pośrednictwem będzie można korzystać z internetu.

W ramach projektu zakupione zostaną także rzutnik multimedialny i ekran, które trafią do świetlicy wiejskiej w Przoszówce, służąc mieszkańcom i organizacjom działającym w sołectwie.

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki zorganizuje również imprezę edukacyjno-integracyjną „MOC Inteligentnego otoczenia – wciąga do zabawy”, która odbędzie się na Placu rekreacyjnym przy Placu Zabaw w Proszówce w dniu 19 października o godz. 16.00. Na najmłodszych czeka wyprawa odkrywców, zabawy z Gryfem, a młodzież będzie mogła uczestniczyć w pokazie strażackim.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z  rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Gryfów Śląski PSE realizują projekt budowy linii 400 kV relacji Mikułowa-Świebodzice, która jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców w południowo-zachodniej Polsce.

Strona internetowa Partnera: http://raport.pse.pl/pl/

Drukuj/generuj pdf

Na skróty