09.06.2011
Agnieszka Muszka

Przyjemne z pożytecznym

Przyjemne z pożytecznym

Ten rok będzie sprawdzianem społecznej aktywności członków Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki. Trwają bowiem przymiarki do realizacji trzech ważnych dla lokalnej społeczności projektów.

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki założone zostało we wrześniu 2009 roku. To niewielka, ale za to prężna grupa, licząca obecnie 30 członków, która ciągle realizuje jakieś istotne dla miejscowej społeczności przedsięwzięcia.
– Obecnie przygotowujemy się do realizacji dość dużego przedsięwzięcia. Właściwie są to aż trzy zadania, które dotyczyć mają różnych grup wiekowych – mówi Magdalena August, członek Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
W ramach pierwszego zadania, pn. „Rozwój OSP poprzez stworzenie izerskiej ścieżki sprawnościowej w Proszówce”, zagospodarowana zostanie działka koło remizy strażackiej w Proszówce, która zostanie użyczona przez gminę. Przedsięwzięcie obejmować będzie utworzenie placu ćwiczeniowego dla strażaków, tak jak to jest zorganizowane podczas zawodów pożarniczych.
– Kolejnym projektem, skierowanym do najmłodszych, jest już przedsięwzięcie ściśle realizowane przez członków naszego stowarzyszenia. Nosi ono nazwę: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na radosny plac zabaw Małej Myszki szansą na aktywizację dzieci” – mówi Magdalena August.
Natomiast ostatni projekt realizowany będzie przez Janusza Niebieszczańskiego, który zajmie się utworzeniem Izerskiego Centrum Spotkań Wielopokoleniowych. Ma to być miejsce, gdzie znajdzie się grill, ławeczki, gdzie będzie można się po prostu spotkać. Dotąd brakowało takich miejsc dla dzieci i dorosłych. Realizacja wspomnianych trzech pomysłów jest zatem wyjściem naprzeciw potrzebom miejscowej społeczności i połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Ziemia Lubańska Nr 11(418) * 8-22.06.2011

Drukuj/generuj pdf

Na skróty