23.09.2008
Agnieszka Muszka

przestrzenmiasta.pl przeciw nietolerancji

przestrzenmiasta.pl przeciw nietolerancji

Jeśli otoczenie, w którym żyjecie nie jest Wam obce, jeśli denerwują Was przejawy nietolerancji, agresji wymierzone w inne grupy społeczne, jeśli chcecie bronić godności i praw mniejszości zamieszkującej w Waszej okolicy, projekt Przestrzeń Miasta jest projektem stworzonym właśnie dla Was.

Jego główną ideą jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup narodowościowych, kulturowych i religijnych, a także ochrona ich praw obywatelskich, w tym prawa do godności każdego człowieka. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na coraz częściej pojawiające się w naszej rzeczywistości elementy, które powodują naruszenie tych norm.


Założenie projektu jest bardzo proste, może wziąć w nim udział każdy, dla kogo istotne jest szerzenie postaw obywatelach. Wystarczy przy pomocy aparatu cyfrowego znaleźć miejsce, w którym widnieją elementy naruszające godność innych ludzi ze względu na ich przynależność do mniejszości etnicznej lub narodowej, rasę, wiarę, przekonania lub orientację seksualną, a następnie wejść na stronę www.przestrzenmiasta.pl, wskazać lokalizację, gdzie znajduje się dane graffiti lub plakat i wprowadzić fotografię do bazy projektu. Zgłoszenia będą okresowo przekazywane do Policji lub Straży Miejskiej, które będą egzekwować na administratorach powierzchni usuwanie takich napisów.


Dotychczas nadesłano ponad 500 zdjęć z 54 miast Polski. W samej Warszawie do opiekunów portalu przysłano 43 fotografie. W 25 przypadkach podjęto skuteczną interwencję, kolejne sprawy przechodzą przez procedury Straży Miejskiej.


Projekt ten jest obecnie realizowany we współpracy ze Strażami Miejskimi w kilkunastu miastach w Polsce, między innymi we Wrocławiu, w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gliwicach i Kościanie.


Pragniemy zaprosić również Państwa do włączenia się w naszą akcję i zostania lokalnym koordynatorem projektu. Przestrzeń Miasta, choć jest ogólnopolską akcją, nie mogłaby skutecznie funkcjonować bez lokalnych koordynatorów, którzy mają największe możliwości wpływu na swoje otoczenie. Nasi lokalni partnerzy nawiązali już współpracę ze Strażami Miejskimi w 18 miastach i pokazali jak ważne jest idea projektu.


Projekt Przestrzeń Miasta powstał w lutym 2008 roku we Wrocławiu w partnerstwie Stowarzyszenia Młode Centrum, Fundacji Projekt: Polska oraz Stowarzyszenia Młody Wrocław. Od tej pory spotykamy się z dużym poparciem wśród mediów i środowisk lokalnych, w tym organizacji pozarządowych. Mamy nadzieję, że również Państwo włączycie się do jego realizacji.


Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan dr Janusz Kochanowski objął swym patronatem nasz projekt. Wsparcie portalowi udzielił też Instytut Tolerancji, a grant na rozwój projektu przekazała Fundacja im. Stefana Batorego, której jednym z celów jest kształtowanie postaw otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych oraz przeciwdziałanie przejawom nietolerancji i dyskryminacji.


Pomysłodawcy portalu nie zapomnieli też o działalności promocyjnej. Od 4 lipca w MTV można oglądać spot reklamujący przestrzenmiasta.pl.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty