10.11.2015
Agnieszka Muszka

Przebudowa ul. Młyńskiej

Przebudowa ul. Młyńskiej


22 września br. Gmina Gryfów Śląski podpisała umowę z Sudeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o. o. z Jeleniej Góry na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w Gryfowie Śląskim dz. Nr 489 dr w km 0+000 – 0+200– Powódź lipiec 2012r.”

W ramach zadania zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku 0,2 km o zmiennej szerokości 3-5 m oraz chodnik z kostki betonowej od ul. Rzecznej do ul. Wojska Polskiego. Odprowadzenie wód opadowych z drogi następować będzie powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku ścieku z elementów betonowych ułożonego wzdłuż krawężnika do wybudowanych siedmiu studzienek deszczowych. Przedmiotowa droga została uszkodzona wskutek powodzi, która wystąpiła w 2012 roku, dlatego też zadanie jest dotowane w 100 % ze środków z budżetu państwa przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w wysokości 197 704,91 zł przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Z budżetu Gminy zostały przeznaczone środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski o łącznej wartości 12 000,00 zł. Prace związane z przebudową drogi zostaną zakończone w listopadzie br.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty