15.07.2019
Paweł Cerkanowicz

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Proszówce dz. nr 401 dr

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Proszówce dz. nr 401 dr

W dniu 17 czerwca 2019 roku Gmina Gryfów Śląski podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Proszówce dz. nr 401 dr”. W ramach przeprowadzonego postępowania złożono 2 oferty, a za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy MG-TECH INŻYNIERIA LĄDOWA, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 157 759,81 zł. Całość jest finansowana ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 3 cm)  wraz z podbudową na odcinku 0,260 km. Wody opadowe z drogi odprowadzone zostaną poprzez wykonanie przepustów pod zjazdami. Zostaną utwardzone pobocza oraz w ramach bezpieczeństwa zostaną ustawione nowe znaki pionowe. Wykonawca zobowiązał się zgodnie z umową wykonać zadanie do 31 lipca 2019 roku.

 

Sporządził: Młodszy referent ds. drogownictwa Justyna Wojciechowska   

Drukuj/generuj pdf

Na skróty