19.09.2018
Agnieszka Muszka

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu

Gmina Gryfów Śląski w październiku ubiegłego roku złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2018 rok tj.: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu. Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano Gminie Gryfów Śląski dotację w wysokości 100 800 zł.

Gmina Gryfów Śląski w październiku ubiegłego roku złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2018 rok tj.: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu. Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano Gminie Gryfów Śląski dotację w wysokości 100 800 zł.

Umowa dotacji została podpisana w dniu 15 maja 2018 roku. W wrześniu br., w ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca, który jako jedyny zaoferował cenę w wysokości   361.890,71 zł za wykonanie zadania. Gmina na realizację inwestycji przeznaczy własne środki finansowe  w wysokości 261 090,71zł oraz nadzór inwestorski w wysokości 6 150,00 zł. 
W ramach zadania zostanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa wraz ze zjazdami do posesji na podbudowie tłuczniowej, odcinek drogi 0,500 km o szer. 2,5-3 m wraz z poboczami..
Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 30 sierpnia br. a termin zakończenia robót wyznaczony jest na 9 października 2018r. 

Umowa dotacji została podpisana w dniu 15 maja 2018 roku. We wrześniu br., w ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca, który jako jedyny zaoferował cenę w wysokości   361.890,71 zł za wykonanie zadania. Gmina na realizację inwestycji przeznaczy własne środki finansowe  w wysokości 261 090,71zł oraz nadzór inwestorski w wysokości 6 150,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa wraz ze zjazdami do posesji na podbudowie tłuczniowej, odcinek drogi 0,500 km o szer. 2,5-3 m wraz z poboczami.Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 30 sierpnia br. a termin zakończenia robót wyznaczony jest na 9 października 2018r. 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty