25.06.2015
Agnieszka Muszka

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w Rząsinach

W dniu 24 czerwca 2015r odbył się odbiór inwestycji polegającej na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rząsiny gmina Gryfów Śląski – Etap I na łącznym odcinku0,400 km.

W ramach zadania została wykonana nowa konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonano odwodnienie drogi za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych, ułożono ścieki z elementów betonowych, wykonano rowy odwadniające i przepusty oraz pobocza. Prace drogowe zgodnie z umową były realizowane w okresie od 25 maja 2015r. od 24.06.2015r.  

Inwestycja dotowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych  w wysokości 100 800 zł. Wartość wykonanych robót drogowych  wyniosła 140 000 zł. Gmina Gryfów Śląski na realizację zadania przeznaczyła z budżety 39 200 zł oraz  poniosła koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz nadzorem inwestorskim zadania w wysokości 11 000 zł.     

Drukuj/generuj pdf

Na skróty