14.08.2015
Agnieszka Muszka

Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Rybnej i ul. Garbarskiej

Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Rybnej i ul. Garbarskiej

Trwają prace przy przebudowie ul. Rybnej i ul. Garbarskiej w Gryfowie Śląskim. 
Wykonawcą zadania jest „FIRMA WYSOCZAŃSKI” Jan Wysoczański Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Ryszard Rzońca Partner.
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, zaoferował wykonanie zadania za kwotę 1 221 504,39 zł. Inwestycja jest realizowane w części ze środków finansowych otrzymanych z rezerwy celowej budżety państwa Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 959 219,19 zł są to koszty związane z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni drogowej. Pozostałe koszty związane z inwestycją pochodzą z budżetu Gminy Gryfów Śląski.
Termin realizacji zamówienia zgodnie z umową z Wykonawcą przypada na 30 września 2015r.

Trwają prace przy przebudowie ul. Rybnej i ul. Garbarskiej w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania jest „FIRMA WYSOCZAŃSKI” Jan Wysoczański Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Ryszard Rzońca Partner.

Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, zaoferował wykonanie zadania za kwotę 1 221 504,39 zł. Inwestycja jest realizowane w części ze środków finansowych otrzymanych z rezerwy celowej budżety państwa Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 959 219,19 zł są to koszty związane z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni drogowej. Pozostałe koszty związane z inwestycją pochodzą z budżetu Gminy Gryfów Śląski.Termin realizacji zamówienia zgodnie z umową z Wykonawcą przypada na 30 września 2015r

Drukuj/generuj pdf

Na skróty