31.05.2023
Paweł Cerkanowicz

Przebudowa budynku A Powiatowego Centrum Zdrowia Zdrowia w Gryfowie Śląskim wraz z dobudową windy zewnętrznej przy ul. Rzecznej 25, 59-620 Gryfów Śląski.

Przebudowa budynku A Powiatowego Centrum Zdrowia Zdrowia w Gryfowie Śląskim wraz z dobudową windy zewnętrznej przy ul. Rzecznej 25, 59-620 Gryfów Śląski.

Jeszcze do niedawna pacjenci oraz personel korzystali z konieczności z windy towarowej. Dziś szpital w Gryfowie Śląskim może pochwalić się kolejną inwestycją jaką jest nowoczesna winda. Wydatek ten z pewnością przyniesie korzyści i poprawi komfort korzystania z usług medycznych mieszkańcom Powiatu Lwóweckiego.

29 maja 2023 roku podczas uroczystego otwarcia Starosta Lwówecki Daniel Koko oraz Adam Zdaniuk Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim powitali zaproszonych gości: Rafała Ślusarza Senator RP, Olgierda Poniźnika Burmistrza Gryfowa Śląskiego, Mariolę Szczęsną Burmistrz Lwówka Śląskiego, Artura Zycha Burmistrza Wlenia, Urszulę Magę Radną Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, Zbigniewa Grześkowa Wicestarostę Lwóweckiego oraz Radnych Rady Powiatu Lwóweckiego, Tadeusza Jagiełło, Eugeniusza Ścigana i członka Zarządu Powiatu Wiesława Ziółkowskiego.

Inwestycja to wydatek prawie miliona złotych. 500.00 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- II nabór, dzięki wsparciu Senatora Rzeczy Pospolitej Polskiej Pana Rafała Ślusarza, cegiełki dołoży gminy Powiatu Lwóweckiego. 100.000 zł- Gmina i Miasto Gryfów Śląski, 50.000 zł- Miasto i Gmina Wleń. Środki z budżetu powiatu to 150.000 zł natomiast 200.000 zł to wkład własny Powiatowego Centrum Zdrowia.  Gmina i Miasto Lwówek Śląski wsparła kwotą 50.000 zł planowaną inwestycję jaką jest winda w budynku przychodni przy ul. Morcinka w Lwówku Śląskim.

Przy okazji oddania do użytku publicznego windy warto wspomnieć o innych inwestycjach w szpitalu w Gryfowie Śląskim które zostały zrealizowane podczas trwania obecnej kadencji jak i planach na przyszłe lata.

W roku 2021 rozpoczęliśmy znaczące inwestycje w gryfowski szpital od jakże ważnej dla pacjentów kriokomory, która jest potrzebna dla pacjentów reumatologicznych i pacjentów oddziału rehabilitacyjnego dziennego a także rehabilitacji ambulatoryjnej. Również 2021 rok i ważna inwestycja, jeżeli chodzi o naprawę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropów, co jest bardzo istotne i też niemała kwota, bo to były już pieniądze rzędu 2 milionów 200 tysięcy złotych, z czego tylko z budżetu Powiatu Lwóweckiego zostało wydatkowe 1,1 miliona złotych, a ponad 1,1 miliona złotych to udział własny Powiatowego Centrum Zdrowia. Warto podkreślić, że w historii nie zdarzyło się, żeby poszczególne zarządy czy poszczególni prezesi PCZ tak mocno partycypowali w kosztach i mieli na to środki żeby wnosić wkład własny do tych inwestycji, jak ma to miejsce teraz.- podkreślił Daniel Koko.

Podczas kadencji wyremontowano również dwa tarasy przyległe do budynku B i C na które wydatkowano 130.00 zł oraz do użytku densytometrie.

Powiat Lwówecki wraz z Powiatowym Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim w najbliższym czasie planują termomodernizacje budynku za kwotę 15 milionów złotych. 13 milionów zostały pozyskane z Polskiego Ładu pozostała kwota czyli 2 miliony to wkład Powiatu Lwóweckiego.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty