28.10.2021
Paweł Cerkanowicz

Promesa na przebudowę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

Promesa na przebudowę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

Podczas Sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, która odbyła się  26 października, zakomunikowałem radnym w obecności pani Anny Michalkiewicz- Dyrektora M-GOK w Gryfowie Śląskim, iż w ramach Polskiego Ładu Premier Rzeczpospolitej Polskiej – Mateusz Morawiecki, pozytywnie rozpatrzył wniosek  Wojewody Dolnośląskiego i przyznał promesę na kwotę 5 mln zł na przebudowę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim. Przewidywana wartość inwestycji wyniesie 6 mln zł. Nakład Gminy Gryfów Śląski to 1 mln zł.

Obecnie funkcjonujący obiekt M-GOK znajduje się w bardzo złym stanie technicznym – wymaga remontu kapitalnego. Zarówno pracownie tematyczne, sala teatralna jak i pozostałe pomieszczenia nie spełniają norm niezbędnych do prowadzenia poszczególnych zajęć i całej działalności kulturalnej. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmodernizowany obiekt M-GOK będzie spełniał wszelkie obowiązujące wymogi sanitarne i p.poż. oraz umożliwi prowadzenie działalności kulturalnej w bezpiecznych i komfortowych warunkach, w tym również w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami.

W ciągu 6 miesięcy gmina będzie musiała ogłosić przetarg na wykonanie zadania. Teraz najważniejszym punktem jest sprawa nowelizacji projektu, w tym szczególnie kosztorysu.

Jestem przekonany, że uczynimy wszystko, by te środki jak najlepiej zagospodarować.

Raz jeszcze w imieniu kierownictwa gminy, a także licznych animatorów kultury i mieszkańców aktywnie uczestniczących w kulturze bardzo serdecznie i gorąco dziękuję za środki.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty