18.07.2017
Agnieszka Muszka

Projekty dla mieszkańców i przedsiębiorców z Gryfowa Śląskiego

Projekty dla mieszkańców i przedsiębiorców z Gryfowa Śląskiego

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (KARR SA) zaprasza Mieszkańców i Przedsiębiorców z terenu Gryfowa Ślaskiego do udziału w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

W chwili obecnej KARR proponuje udział w następujących projektach:
1. „Sudecki Fundusz Dotacyjny” – Działanie 8.3, którego celem jest tworzenie nowych                         i trwałych miejsc pracy na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. W ramach projektu przewidywane są szkolenia, doradztwo, dotacje i wsparcie pomostowe dla osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2. „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy” – Działanie 8.5 ma na celu ograniczenie napływu osób bezrobotnych. Projekt przewiduje szkolenia i staże zawodowe, studia podyplomowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dodatki relokacyjne dla osób zwolnionych                    i planowanych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 
3. „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw              i ich pracowników” – Działanie 8.6 w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw                           i przedsiębiorców sektora MMiŚP poprzez dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Bazy Usług Rozwojowych.
Szczegóły projektów zamieszczone są na stronie internetowej www.karr.pl

W chwili obecnej KARR proponuje udział w następujących projektach:

1. „Sudecki Fundusz Dotacyjny” – Działanie 8.3, którego celem jest tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. W ramach projektu przewidywane są szkolenia, doradztwo, dotacje i wsparcie pomostowe dla osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2. „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy” – Działanie 8.5 ma na celu ograniczenie napływu osób bezrobotnych. Projekt przewiduje szkolenia i staże zawodowe, studia podyplomowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dodatki relokacyjne dla osób zwolnionych i planowanych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

3. „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników” – Działanie 8.6 w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców sektora MMiŚP poprzez dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Szczegóły projektów zamieszczone są na stronie internetowej www.karr.pl

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty