14.07.2020
Paweł Cerkanowicz

Projekt „Zdalna szkoła +” w Gminie Gryfów Śląski

Projekt „Zdalna szkoła +”  w Gminie Gryfów Śląski

 

W połowie maja 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt „Zdalna szkoła+”, w którym jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogły uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego nauczycielom i uczniom szkół podstawowych realizację kształcenia w trybie zdalnym.

To już drugi – od czasu ogłoszenia w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego – konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogły uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji.

Gmina Gryfów Śląski otrzymała w tej edycji projektu dofinansowanie w wysokości 54.995,76 zł. Kwota grantu w całości została przeznaczona na zakup 18 laptopów wraz z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi.

W/w sprzęt został przekazany do trzech szkół podstawowych z terenu gminy, w tym dwóch szkół (SP nr 1 i SP nr 2 w Gryfowie Śl.), dla których Gmina Gryfów Śl. jest organem prowadzącym i publicznej SP w Rząsinach, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny.

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,     Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Więcej informacji na stronie https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

Drukuj/generuj pdf

Na skróty