10.10.2016
Agnieszka Muszka

PROJEKT WŁASNY BIZNES

PROJEKT WŁASNY BIZNES

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, które:
mają minimum 30 lat,
mieszkają na terenie powiatów górowskiego, złotoryjskiego, wałbrzyskiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, legnickiego ziemskiego, lubańskiego, wołowskiego oraz ząbkowickiego, 
pozostają bez zatrudnienia,
Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą miały:
osoby z terenów wiejskich,
kobiety,
niepełnosprawni,
osoby w wieku powyżej 50 roku życia.
Nabór uczestników poprzedzą spotkania informacyjne w każdym z 10 ww. powiatów, które odbędą się w pierwszej połowie listopada 2016 r., w trakcie których udzielimy Państwu wszelkich informacji.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, które:

mają minimum 30 lat,

mieszkają na terenie powiatów górowskiego, złotoryjskiego, wałbrzyskiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, legnickiego ziemskiego, lubańskiego, wołowskiego oraz ząbkowickiego,

 – pozostają bez zatrudnienia,

Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą miały: osoby z terenów wiejskich, kobiety, niepełnosprawni, osoby w wieku powyżej 50 roku życia.

Nabór uczestników poprzedzą spotkania informacyjne w każdym z 10 ww. powiatów, które odbędą się w pierwszej połowie listopada 2016 r., w trakcie których udzielimy Państwu wszelkich informacji.

Oferujemy:
1. Wsparcie finansowe na pierwsze inwestycje 23 000 PLN
2. Wsparcie finansowe w pierwszym roku działalności – 19 200 PLN
3. Bezpłatne szkolenia i doradztwo
szczegółowe informacje w Biurze Projektu:
EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze
Ul. Żernicka 17 
55-010 Święta Katarzyna 
Ewa Iwanyszczuk; tel: 887 888 779
e-mail: ewa@eurocapitaldotacje.pl
www.eurocapitaldotacje.pl/wroclaw
Biuro Projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Oferujemy:

1. Wsparcie finansowe na pierwsze inwestycje 23 000 PLN

2. Wsparcie finansowe w pierwszym roku działalności – 19 200 PLN

3. Bezpłatne szkolenia i doradztwoszczegółowe informacje w Biurze Projektu:EURO-CAPITAL Doradztwo GospodarczeUl. Żernicka 17 55-010 Święta Katarzyna Ewa Iwanyszczuk; tel: 887 888 779, e-mail: ewa@eurocapitaldotacje.pl
Biuro Projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Drukuj/generuj pdf

Na skróty