08.11.2022
Paweł Cerkanowicz

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu, tj. gminy/powiatu nie może przekroczyć kwoty 2 mln zł. Wnioski można składać do 10 listopada br.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
    2.  Osobami posiadającymi:
    a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
    b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać

w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

a)    wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad ww. beneficjentami Programu,
b)    wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

Podobnie, jak w minionym roku, Powiat Lwówecki będzie aplikował o środki również w tegorocznej edycji w/w Programu, co pozwoli na jego realizację również w odniesieniu do kwalifikujących się odbiorców zamieszkałych na terenie gminy Gryfów Śląski.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023-r

Drukuj/generuj pdf

Na skróty