15.10.2021
Paweł Cerkanowicz

Procedura składania wniosków w ramach pilotażu programu „Czyste powietrze” dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Procedura składania wniosków w ramach pilotażu programu „Czyste powietrze” dla właścicieli mieszkań w budynkach  wielorodzinnych.

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących w/w pilotażu, który ruszył w woj. dolnośląskim od 11.10.2021 r., podajemy dodatkowe informacje związane z procedurą (ścieżką) składania wniosków, które są przyjmowane przez WFOŚiGW we Wrocławiu do 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wniosek należy wypełnić i przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:

  • elektronicznej – na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Wrocław znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po uprzednim opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy lub
  • papierowej – przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Wrocław, po uprzednim pobraniu PDF wniosku przesłanego przez GWD, wydrukowaniu i opatrzeniu go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy. Dostarczenie wniosku w formie papierowej z własnoręcznym podpisem może nastąpić:
  • osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub
  • za pośrednictwem placówki pocztowej.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu, który można znaleźć wraz z pozostałymi dokumentami programowymi (w tym m.in. wzór wniosku) na stronie: https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/budynki-wielorodzinne-pilotaz/w_603,dokumenty-programowe

Program pilotażowy obsługiwany jest bezpośrednio przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu i jego oddziały. Najbliższy odział znajduje się w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 31/32, nr. tel. (75) 753 28 29, kom. 607700373, e-mail: jeleniag@fos.wroc.pl.

Więcej informacji, w tym dokumenty programowe w/w pilotażu znajdziecie Państwo na stronie:

Odpowiedzi na pytania dotyczące pilotażu można uzyskać dzwoniąc na nr infolinii  607 700 370 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

Zapraszamy także do kontaktu i zadawania ewentualnych pytań związanych z w/w pilotażem  osobie prowadzącej gminny punkt konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste powietrze”. Przypominamy, że na bieżąco w/w punkt działa w gryfowskim ratuszu, gdzie można się spotkać i porozmawiać z panem Krzysztofem Rozenbajger na temat pozyskania dotacji na termomodernizację swojego domu lub mieszkania. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 667 813 552 lub mailowo: czystepowietrze@gryfow.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty