13.05.2014
Agnieszka Muszka

Prace związane z rewitalizacją płyty rynku w Gryfowie Śląskim

Prace związane z rewitalizacją płyty rynku w Gryfowie Śląskim

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ PŁYTY RYNKU 
W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
W dniu 5 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski miało miejsce oficjalne przekazanie placu budowy związanego z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wraz z odtworzeniem zabytkowej nawierzchni płyty Rynku z XVI wieku”. Zakres prac obejmuje:

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ PŁYTY RYNKU W GRYFOWIE ŚLĄSKIM  

W dniu 5 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski miało miejsce oficjalne przekazanie placu budowy związanego z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wraz z odtworzeniem zabytkowej nawierzchni płyty Rynku z XVI wieku”. Zakres prac obejmuje:

całkowitą wyminę istniejącej nawierzchni w obrębie płyty głównej i podcieni arkadowych w pierzei północnej, wykonanej z kostki granitowej i płyt chodnikowych;
wymianę istniejących obrzeży drogowych;
wymianę nawierzchni drogowej w obrębie części południowej i północnej zatok postojowych oraz w obrębie fragmentu drogi gminnej, położonej w północnej części rynku;
uporządkowanie istniejących na płycie rynku zieleńców;
wykonanie obniżenia płyty rynku w sąsiedztwie istniejącej fontanny;
posadowienie elementów małej architektury takich jak: ławki, słupki ograniczające, latarnie i punkty świetlne, itp.;
wykonanie nowego oświetlenia przez zainstalowanie lamp ulicznych wysokich oraz punktów iluminacyjnych „wpuszczonych” w płytę rynku;
Za realizację prac odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Axyo.pl Sp. z o.o. z Podgórzyna 
z kierownikiem budowy Panem Zbigniewem Pacułą. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 849 500,04 zł (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych, 04/100). Termin zakończenia prac ustalono na dzień 30 września 2014 r. Należy podkreślić fakt, 
że prace mają charakter etapowy. Drugim etapem (równoległym) związanym 
z przebudową płyty Rynku jest odrestaurowanie miejskiej fontanny, która odzyska swój dawny blask i urok. Koszt przebudowy płyty Rynku w całości zostanie poniesiony 
ze środków finansowych Gminy Gryfów Śląski natomiast restauracja fontanny w części zostanie dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  
Przygotował: Bartłomiej Cybulski – Inspektor ds. inwestycji i infrastruktury 

całkowitą wyminę istniejącej nawierzchni w obrębie płyty głównej i podcieni arkadowych w pierzei północnej, wykonanej z kostki granitowej i płyt chodnikowych;

wymianę istniejących obrzeży drogowych;

wymianę nawierzchni drogowej w obrębie części południowej i północnej zatok postojowych oraz w obrębie  fragmentu drogi gminnej, położonej w północnej części rynku;

uporządkowanie istniejących na płycie rynku zieleńców;

wykonanie obniżenia płyty rynku w sąsiedztwie istniejącej fontanny;

posadowienie elementów małej architektury takich jak: ławki, słupki ograniczające, latarnie i punkty świetlne, itp.;

wykonanie nowego oświetlenia przez zainstalowanie lamp ulicznych wysokich oraz punktów iluminacyjnych „wpuszczonych” w płytę rynku;

Za realizację prac odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Axyo.pl Sp. z o.o. z Podgórzyna z kierownikiem budowy Panem Zbigniewem Pacułą. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 30 września 2014 r. Należy podkreślić fakt, że prace mają charakter etapowy. Drugim etapem (równoległym) związanym z przebudową płyty Rynku jest odrestaurowanie miejskiej fontanny, która odzyska swój dawny blask i urok. Koszt przebudowy płyty Rynku w całości zostanie poniesiony ze środków finansowych Gminy Gryfów Śląski natomiast restauracja fontanny w części zostanie dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  

Przygotował: Bartłomiej Cybulski – Inspektor ds. inwestycji i infrastruktury 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty