19.12.2019
Paweł Cerkanowicz

Prace na ciekach wodnych gminy.

Prace na ciekach wodnych gminy.

Na terenie Gminy Gryfów Śląski Zarząd Zlewni w  Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 2019 r. zrealizował następujące zadania:

–  Oldza na dł. 2,3 km i wartości 16,7 tys. zł.,

–  Młyńska Struga na dł. 1,0 km i wartości 6,1  tys. zł.,

– Olszówka na dł. 3,6 km i wartości 164,8 tys. zł.,

– Olszówka roboty remontowe na dł. 60 mb i wartości 226,9 tys. zł.,

– Utrzymanie wałów ppowodziowych ( siłami własnymi ) na dł. 1,1 km i wartości 6,1 tys. zł.

Ogółem wykonano roboty na dł. 8,06 km i ogólnej wartości 426,7 tys. zł.

Marian Słowik

Kierownik Działu Utrzymania ( ZPU )

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

W imieniu Gminy Gryfów Śląski bardzo dziękuję

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty