15.02.2010
Agnieszka Muszka

Pozytywna opinia w sprawie rozszerzenia specjalnej strefy ekonomicznej

Pozytywna opinia w sprawie rozszerzenia specjalnej strefy ekonomicznej

Nowe tereny, zlokalizowane w trzech dolnośląskich gminach – Gryfów Śląski, Jawor i Zgorzelec (miasto), mogą wkrótce znaleźć się w obszarze kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

W dniu 12.01.2010r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego pozytywnie zaopiniował wniosek Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. o rozszerzenie dotychczasowego obszaru strefy poprzez włączenie w jej granice nowych terenów. Wniosek dotyczy obszaru o łącznej powierzchni ponad 27 ha. Ostateczną decyzję o powiększeniu strefy podejmie Rada Ministrów.

Włączenie nowych terenów do strefy stanowić ma element zachęty inwestycyjnej i wsparcia dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na lokalizację działalności w wymienionych wyżej gminach. Aktualne zainteresowanie tymi lokalizacjami ze strony przede wszystkim rodzimych (krajowych) przedsiębiorców pozwala oszacować, że w niedługim czasie powstanie w strefie oraz zakładach kooperujących ok. 700 nowych miejsc pracy, a poniesione nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 260 mln zł.

Wspieranie przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze wymienionych gmin jest niezwykle istotne z punktu widzenia potrzeb lokalnych rynków pracy. W powiatach lwóweckim i jaworskim stopa bezrobocia znacznie przekracza średnią dla województwa (odpowiednio wynosi 22,3% oraz 19,2% przy średniej wojewódzkiej 12,1%), w powiecie zgorzeleckim także jest wyższa od średniej (13,1%). Łącznie na terenie 3 gmin, których dotyczy wniosek Strefy ok. 3 tys. osób pozostaje bez pracy i to dla nich nowe inwestycje będą szansą na pracę i poprawę warunków życia.

Źródło

Drukuj/generuj pdf

Na skróty