25.08.2023
Paweł Cerkanowicz

Pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikulowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikulowa”

Pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego: „Budowa linii 400 kV Mikulowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikulowa”

Drukuj/generuj pdf

Na skróty