06.11.2009
Agnieszka Muszka

Pozostaje w lwóweckiem

Pozostaje w lwóweckiem

Nadzieje na rozwiązanie kłopotliwego związku Gryfowa ze Lwówkiem upadły. Plany przejścia gryfowskiej gminy do powiatu lubańskiego nie zostały uwzględnione przez Radę Ministrów.

Po wielu miesiącach zabiegów, rokowań, konsultacji społecznych oraz sformułowaniu wniosku o wystąpieniu z powiatu lwóweckiego to raczej koniec starań o zmianę powiatowej przynależności. Na 37 stronach rozporządzenia wydanego przez RM w sprawie nowelizacji granic miast, gmin, powiatów i utworzenia nowych jednostek samorządowych nic się nie mówi o gryfowskich postulatach.

 

– Wystąpiłem pod koniec września z zapytaniem, dlaczego tak się stało i do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi – mówi sekretarz gminy Gryfów Śl. Jerzy Andrzejczak. – Brak tego zapisu należy potraktować jako rozpatrzenie negatywne wniosku o zmianę granic powiatu i na tym temat się kończy.

 

Tymczasem władze samorządowe Gryfowa wystąpiły o uzasadnienie odmowy uwzględnienia wniosku i oczekują na odpowiedź. Jak mówi sam burmistrz Olgierd Poniźnik – to z pewnością koniec dalszych starań, bowiem przyszły rok to zbliżający się koniec kadencji obecnego samorządu, a to zdecydowanie nie najlepszy czas na rozpoczęcie tej procedury na nowo.

 

Przypomnijmy, że idea wyjścia gminy Gryfów ze struktur powiatu lwóweckiego pojawiła się zaraz po podjęciu przez zarząd i radę tego powiatu szeregu niekorzystnych dla gminy i jej mieszkańców decyzji ze stopniową likwidacją gryfowskiego szpitala na czele. Przeprowadzone konsultacje społeczne w gminie Gryfów i powiecie lubańskim potwierdziły słuszność decyzji włodarzy miasta, ale to polskiego rządu chyba nie przekonało.

 

Ziemia Lubańska Nr 21(380) * 4-18.11.2009

Drukuj/generuj pdf

Na skróty