17.05.2021
Paweł Cerkanowicz

Posprzątali zbiorniki wodne

Posprzątali zbiorniki wodne

Nadleśnictwo Świeradów zorganizowało akcję sprzątania brzegów zbiorników Złotnickiego oraz Leśniańskiego. Sprzątanie odbyło się w minioną sobotę. Uzbiera­no ogromną ilość odpadów.

– Wiosna nam się trochę opóźniła, ale w końcu udało nam się zrobić wio­senne porządki – powiedziała Bar­bara Rymaszewska z Nadleśnic­twa Świeradów, koordynator akcji. Chętni do udziału w społecznym czynie spotkali się w pięciu miej­scach – w Karłowicach, przy kład­ce od strony miejscowości Wieża, Złotym Potoku, Złotnikach oraz na tzw. Dzikiej Plaży między Bożkowicami, a Leśną. Akcja odbyła się przy współpracy ze Społeczną Stra­żą Rybacką Powiatu Lubańskiego, Starostwem Powiatowym w Luba­niu oraz Zespołem Szkół Ogólno­kształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Ilość zebranych odpadów przeraziła uczestników wydarzenia. Zebrano ponad 300 120-litrowych worków! – Czy po akcji jest czysto? Nie, nie jest. Aby tak było należałoby zor­ganizować jeszcze kilka takich ak­cji. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w wydarzeniu -dodała Barbara Rymaszewska.

Śmiecą wędkarze, turyści, śmieci­my niestety wszyscy. To smutne bo niemałe pieniądze przeznaczone na organizowanie akcji sprzątania moż­na byłoby przeznaczyć na coś zu­pełnie innego. Część odpadów do zbiornika Złotnickiego spływa z miej­scowości położonych ponad zbior­nikiem, a więc Gryfowa Śląskiego, Mirska czy Świeradowa-Zdroju. Nad brzegiem Kwisy same się nie znala­zły. Nasze zadanie oprócz zbierania śmieci polegało na transporcie ło­dzią zebranych worków w wyzna­czone miejsca. Sprzęt posiadamy dzięki wsparciu Zarządu Okręgu w Jeleniej Górze. Bardzo ułatwia nam pracę. Cieszymy się, że w wy­darzeniu uczestniczyło dużo mło­dzieży. Prosimy – zabierajmy ze sobą wszystko co przywozimy nad wodę, dajmy innym dobry przykład. To już będzie duży krok by było czy­ściej i przyjemniej. A jak już zabie­rzemy ze sobą worek i przy okazji biwaku czy spaceru dodatkowo po­sprzątamy najbliższą okolicę, to bę­dzie pięknie – dodał Grzegorz Be- reziuk, strażnik Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lubańskiego. Kolejna akcja Wielkiego Sprzątania planowana jest na jesień. (IW)

tekst dwutygodnik regionalny  „Ziemia Lubańska”

Drukuj/generuj pdf

Na skróty