06.12.2016
Agnieszka Muszka

Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej

Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej

W dniu 30 listopada br. odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Składało się ono z dwóch części – wyjazdowej i plenarnej. W części pierwszej dokonano wyjazdu do realizowanych w bieżącym roku inwestycji, remontów i zakupów.
    Pierwszym zrealizowanym zadaniem był remont nawierzchni z jednoczesną wymianą instalacji deszczowej i wodociągowej na ulicy Słonecznej.

Kolejnym, to pokazany przez Komendanta Policji Wojciecha Czafurskiego nowy samochód policyjny OPEL CORSA współfinansowany przez Gminę Gryfów Śląski.

Następnie radni w Przedszkolu Publicznym przy ulicy Młyńskiej oglądali efekt prac konserwatorskich wykonanych przy renowacji obrazów i polichromii w klatce schodowej.

W drugim budynku Przedszkola Publicznego przy ulicy Przedszkolaków wykonany był remont parteru – sala zabaw i wypoczynku, sanitariaty i umywalki oraz zaplecze kuchenne, w których uruchomiono dodatkowy oddział dla dzieci w wieku 2-3 lat.

    Na placu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pokazano nowy ciągnik Ursus C 380 wraz z pługiem zakupiony na potrzeby funkcjonowania Zakładu.

Na Oczyszczalni Ścieków radni oglądali nową prasę do odwodnienia osadów oraz pozostałe urządzenia współpracujące z nią. Zakup i montaż tej prasy był konieczny, aby sprostać przepisom i dyrektywom krajowym i unijnym.

Na zakończenie tej części pokazano drogę z nową nawierzchnią w Proszówce prowadzącą od drogi powiatowej na Górę Św. Anny wykonaną przez Gminę oraz drogę powiatową śródpolną prowadzącą z Młyńska do Krzewia Wielkiego wykonaną przez Starostwo Lwóweckie.

    
    W drugiej części – plenarnej – Burmistrz Gminy i Miasta wraz ze Skarbnikiem omówili projekt budżetu na 2017r.  oraz odpowiedzieli na pytania radnych. Decyzje radnych w sprawie ewentualnych zmian w projekcie budżetu na 2017r. zostaną podjęte na odrębnych grudniowych posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty