12.08.2009
Agnieszka Muszka

Pokłosie po sesji

Pokłosie po sesji

Kiedy 30 czerwca br. Rada Miejska debatowała nad programem gospodarki wodno-ściekowej podjęto decyzję, by powołać zespół, który opracowałby taki wieloletni program na całą dekadę 2010-2020.

W skład tego zespołu, którym kieruje zastępca burmistrza Gryfowa Edyta
Wilczacka, weszli także Elżbieta Jarosz – zastępca dyrektora Dolnośląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śl., Henryk Wasilewski –
właściciel firmy Hemex i specjalista od projektów, Edward Sidorenko –
przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa, oraz Bogdan Jaskóła i Anna Wrona
– kierownik i zastępca Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.


Zespół ten dokona określenia priorytetów i opracuje harmonogram zadań
koniecznych do wykonania w zakresie inwestycji oraz modernizacji i remontów
urządzeń – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik. – Rada Miejska doszła do wniosku, że
trzeba ustalić listę zadań, które gmina po kolei będzie wykonywać.


Okazuje się, że tych potrzeb jest sporo i niestety trzeba wszystko rozłożyć
na lata, bo są to inwestycje bardzo kosztowne, a trzeba się z tym jednak
śpieszyć, bowiem w tym okresie programowania są przewidziane większe środki
unijne niż w latach 2012-2020, które dobrze by było maksymalnie wykorzystać.


Poza tym do 2015 roku, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nasze sołectwa
powinny zostać do końca skanalizowane – konkluduje włodarz miasta i gminy.

Po raz pierwszy zespół ten spotkał się 15 lipca i propozycję rzeczonego
harmonogramu przedstawi na sesji Rady Miejskiej na sesji we wrześniu.


 


Ziemia Lubańska Nr 14(373) * 29.07-12.08.2009

Drukuj/generuj pdf

Na skróty