04.11.2015
Agnieszka Muszka

Podziękowania za współpracę

Podziękowania za współpracę

PODZIĘKOWANIA

     W imieniu naszej wspólnoty samorządowej chcę gorąco i serdecznie podziękować parlamentarzystom za owocną współpracę w minionej kadencji Sejmu i Senatu. Osobom, które nie zyskały mandatu w nowej kadencji parlamentu.

PODZIĘKOWANIA
W imieniu naszej wspólnoty samorządowej chcę gorąco i serdecznie podziękować parlamentarzystom za owocną współpracę w minionej kadencji Sejmu i Senatu. Osobom, które nie zyskały mandatu w nowej kadencji parlamentu.
W sposób szczególny pragnę podziękować posłance Małgorzacie Sekuła-Szmajdzińskiej za wszechstronne wsparcie  naszych przedsięwzięć i pogratulować wysokiej pozycji w rankingu aktywności posłów.
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska  zawsze służyła radą i pomocą w rozwiązywaniu naszych problemów.
Nasze serdeczne podziękowania chcemy skierować do senatora Jana Michalskiego, który w wielu sprawach wspierał nas i podejmował wiele interwencji w sprawach, w których trzeba było nam udzielić pomocy i zawsze czynił to skutecznie.
Jeszcze raz obu parlamentarzystom serdecznie dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej                                                     Burmistrz Gminy i Miasta 
           Robert Skrzypek                                                                            Olgierd PoniźnikPODZIĘKOWANIA

W sposób szczególny pragnę podziękować posłance Małgorzacie Sekuła-Szmajdzińskiej za wszechstronne wsparcie  naszych przedsięwzięć i pogratulować wysokiej pozycji w rankingu aktywności posłów.

Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska  zawsze służyła radą i pomocą w rozwiązywaniu naszych problemów.

Nasze serdeczne podziękowania chcemy skierować do senatora Jana Michalskiego, który w wielu sprawach wspierał nas i podejmował wiele interwencji w sprawach, w których trzeba było nam udzielić pomocy i zawsze czynił to skutecznie.

Jeszcze raz obu parlamentarzystom serdecznie dziękuję.

Przewodniczący Rady Miejskiej                             Burmistrz Gminy i Miasta 
     /-/ Robert Skrzypek                                          /-/ Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty