16.11.2021
Paweł Cerkanowicz

PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim składa serdeczne podziękowania za udzieloną pomoc i piękną organizację otwarcia kompleksu boisk w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim.

Wyrazy wdzięczności i uznania należą się wszystkim pracownikom szkoły na czele z Panią Dyrektor Jadwigą Hawryluk oraz Radzie Rodziców, która przygotowała poczęstunek.

Bardzo dziękuję prowadzącym Pani Annie Michalkiewicz i Panu Mirosławowi Mleczkowi, a także Zespołowi „Wesołe Nutki” pod rządzą niestrudzonego Pana Macieja Styszyńskiego.

Bardzo dziękuję ks. dziekanowi Krzysztofowi Kurzei za poświęcenie boisk.

Kolejne gorące podziękowania kieruję do ks. Adama Szpotańskiego za siłę sprawczą, dzięki niemu gościliśmy liczną ekipę klubu „Zagłębia Lubin” na czele z Panią Magdaleną Berkowską – dyr. Ds. marketingu i sponsoringu.

Niezwykle serdecznie dziękuję Prezesowi Klubu „Gryf” Panu Grzegorzowi Romanowskiemu, który wspólnie z pracownikami przemalował mur jednej ze ścian kompleksu boisk.

Swoje podziękowania kieruję także do Sekretarza Gminy Jerzego Andrzejczaka i Pani Marzeny Szuflickiej inspektorowi ds. infrastruktury społecznej za udzieloną pomoc w organizacji tej uroczystości.

Dziękuję również za udzieloną pomoc Straży Miejskiej.

Dziękuję także dziennikarzom za liczne informacje w mediach z uroczystego otwarcia kompleksu boisk.

Burmistrz Gryfowa Śląskiego

Olgierd Poniźnik

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty