07.03.2018
Agnieszka Muszka

Podpisanie umowy na modernizację oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śl.

Podpisanie umowy na modernizację oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śl.

2 marca 2018r. przejdzie do historii Gminy Gryfów Śląski. W tym dniu, w gryfowskim ratuszu, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wspólnie z Burmistrzem Gminy i Miasta Olgierdem Poniźnikiem i Skarbnikiem Anną Jankowską, podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim”. Będzie on realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działanie nr 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie nr 4.2.3 „ Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ” RPO WD 2014- 2020.
Całkowita wartość projektu wynosi 9 386 831,53 zł , natomiast dotacja unijna to 6 499 074,18 zł.

2 marca 2018r. przejdzie do historii Gminy Gryfów Śląski. W tym dniu, w gryfowskim ratuszu, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wspólnie z Burmistrzem Gminy i Miasta Olgierdem Poniźnikiem i Skarbnikiem Anną Jankowską, podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim”. Będzie on realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działanie nr 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie nr 4.2.3 „ Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ” RPO WD 2014- 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 386 831,53 zł , natomiast dotacja unijna to 6 499 074,18 zł.

Obecnie pracująca oczyszczalnia została oddana do użytku w 1997r. jako mechaniczno-chemiczno-biologiczna o maksymalnej wydajności 264m3/h i została zaprojektowana na ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych 14 300 RLM.
Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni stanowi ok. 60% wartości założeń projektowych. Konieczność modernizacji wynika ze znacznego wyeksploatowania technicznego obiektów i urządzeń, oraz braku automatyki pracy.
Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy Gryfów Śląski, zgodnego z wymogami akcesyjnymi, w tym dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków.
Zadanie zostanie wykonane do listopada 2019r. W chwili obecnej został już wybudowany budynek i zamontowano prasę do odwadniania osadów wraz z instalacją do higienizacji wapnem. W br. zostaną wymienione urządzenia i sprzęt, a w 2019r. planowane jest wykonanie części osadowej oczyszczalni.
Dzięki tym zadaniom będzie uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Gryfów Śląski, osiągnięte zostaną europejskie standardy w zakresie oczyszczania ścieków, poprawi się jakość życia i zdrowia mieszkańców oraz nastąpi poprawa stanu środowiska przyrodniczego.

Obecnie pracująca oczyszczalnia została oddana do użytku w 1997r. jako mechaniczno-chemiczno-biologiczna o maksymalnej wydajności 264m3/h i została zaprojektowana na ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych 14 300 RLM. Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni stanowi ok. 60% wartości założeń projektowych. Konieczność modernizacji wynika ze znacznego wyeksploatowania technicznego obiektów i urządzeń, oraz braku automatyki pracy. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy Gryfów Śląski, zgodnego z wymogami akcesyjnymi, w tym dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków.

Zadanie zostanie wykonane do listopada 2019r. W chwili obecnej został już wybudowany budynek i zamontowano prasę do odwadniania osadów wraz z instalacją do higienizacji wapnem. W br. zostaną wymienione urządzenia i sprzęt, a w 2019r. planowane jest wykonanie części osadowej oczyszczalni. Dzięki tym zadaniom będzie uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Gryfów Śląski, osiągnięte zostaną europejskie standardy w zakresie oczyszczania ścieków, poprawi się jakość życia i zdrowia mieszkańców oraz nastąpi poprawa stanu środowiska przyrodniczego.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty