15.09.2021
Paweł Cerkanowicz

Plenerowa Strefa Aktywności w Uboczu dzięki wsparciu PSE.

Plenerowa Strefa Aktywności w Uboczu dzięki wsparciu PSE.

W Uboczu powstanie Plenerowa Strefa Aktywności dla najmłodszych. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki grantowi finansowemu zdobytemu w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na cel przeznaczono 20 tys. złotych.

 Plac zabaw będzie miejscem integracji dla mieszkańców i przyczyni się do stworzenia przestrzeni rekreacyjno-sportowej. Z w/w grantu otrzymanego przez Gminę Gryfów Śląski zostanie sfinansowana dostawa i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego na placu zabaw dla dzieci, jako główny element większej całości nowopowstającej „Plenerowej Strefy Aktywności” w Uboczu. Rzeczowa realizacja w/w projektu została zaplanowana na II połowę września br., zaś jego szacunkowy całkowity koszt to 44 tys. zł.

 To nie pierwsza tego typu inwestycja dzięki wsparciu PSE. W poprzednich latach na terenie gminy została zainstalowana ławeczka solarna w Proszówce i  wybudowana nawierzchnia z kostki brukowej przy nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rząsinach.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty