14.09.2015
Agnieszka Muszka

Planowane posiedzenia Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Planowane  posiedzenia  Rady  Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

16 września 2015 r. ( środa )
1. Wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji Rewizyjnej  
     godz. 9.00
Temat::
1. Realizacja budżetu gminy i miasta w I półroczu 2015r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał
3. Sprawy różne

16 września 2015 r. ( środa ) 
1. Wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji Rewizyjnej godz. 9.00

Temat:

1. Realizacja budżetu gminy i miasta w I półroczu 2015r.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał

3. Sprawy różne

2. Komisja Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego  godz. 13.00

Temat:

1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Gryfów Śl.

2. Realizacja budżetu gminy i miasta w I półroczu 2015r.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał

4. Sprawy różne

17 września 2015r. ( czwartek )
Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska godz. 13.00
Temat:
1. Opinia sołtysów na temat bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Gryfów Śl.
2. Realizacja budżetu gminy i miasta Gryfów Śl. w I półroczu 2015r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał
4. Sprawy różne


17 września 2015r. ( czwartek )

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska godz. 13.00

Temat:

1. Opinia sołtysów na temat bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Gryfów Śl.

2. Realizacja budżetu gminy i miasta Gryfów Śl. w I półroczu 2015r.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał4. Sprawy różne

18 września 2015r. ( piątek )

Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski godz. 10.00

Temat:

1. Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie – informacja o działalności policji, straży miejskiej i jednostek OSP.

2.  Informacja z wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śl. za I półrocze 2015r.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty