13.06.2018
Agnieszka Muszka

Planowane posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej

Planowane posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej

18 czerwca  2018 r. ( poniedziałek ) 
godz. 9:00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego 
godz. 12:00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Temat posiedzeń : 
1.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2017 
2.Zaopiniowanie projektów uchwał 
3.Sprawy różne
19 czerwca 2018 r. ( wtorek ) 
godz. 9:00 – wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji Rewizyjnej 
Temat posiedzenia : 
1.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2017
2.Zaopiniowanie projektów uchwał 
3.Sprawy różne
21 czerwca 2018 r. ( czwartek ) 
godz. 10:00 – Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
1.Ocena realizacji budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski za rok 2017 
2.Przedstawienie informacji na temat Gminnego Kodeksu Reklamowego – uporządkowanie przestrzeni na podstawie ustawy krajobrazowej 


18 czerwca  2018 r. ( poniedziałek )

godz. 9:00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego

godz. 12:00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Temat posiedzeń : 
1.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2017

2.Zaopiniowanie projektów uchwał 3.Sprawy różne

19 czerwca 2018 r. ( wtorek ) 

godz. 9:00 – wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji Rewizyjnej 
Temat posiedzenia : 
1.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2017

2.Zaopiniowanie projektów uchwał 3.Sprawy różne

21 czerwca 2018 r. ( czwartek ) 

godz. 10:00 – Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
1.Ocena realizacji budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski za rok 2017 

2.Przedstawienie informacji na temat Gminnego Kodeksu Reklamowego – uporządkowanie przestrzeni na podstawie ustawy krajobrazowej 


Drukuj/generuj pdf

Na skróty