15.05.2020
Paweł Cerkanowicz

PLANOWANE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W MIESIĄCU MAJU 2020 r.

PLANOWANE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W MIESIĄCU MAJU 2020 r.

19 maja  2020 r. ( wtorek )

 

godz. 10.00wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji Rewizyjnej

 

20 maja 2020 r. ( środa )

 

godz. 9.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego

 

21 maja 2020 r. ( czwartek )

 

godz. 9.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Temat posiedzeń :

 1. Omówienie najważniejszych zagadnień z programu opieki nad zabytkami. Referują: autor organizacji programu Pani Sonia Rutkowska i Pani Aleksandra Serdakowska
 2. Omówienie założeń z programów: „ Senior +” i „ Gryfów Śląski otwarty na osoby niepełnosprawne”. Referują: Pani Krystyna Pietruszewska – Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pan Krzysztof Rozenbajger – Insp.ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.
 3. Omówienie aktualnych prac nad dokumentacją projektową rewitalizacji Parku przy ul. Partyzantów. Referuje Pani Małgorzata Uhornicka – Dyrektor ZB GKiM w Gryfowie Śl.
 4. Wizualizacja pantraka. Referuje Pan Andrzej Tartak – Zastępca Burmistrza GiM Gryfów Śl.
 5. Omówienie sytuacji finansowej Gminy wg. stanu na 30 kwietnia 2020r. Referuje Pan Marek Kurec – Skarbnik GiM Gryfów Śl.
 6. Sprawy różne.
Drukuj/generuj pdf

Na skróty