13.06.2022
Paweł Cerkanowicz

Pierwszy Jubileusz Klubu Seniora w Gryfowie Śląskim

Pierwszy Jubileusz Klubu Seniora w Gryfowie Śląskim

Klub Seniora działający w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim dnia 09.06.2022r. o godzinie 12:00 świętował Pierwszy Jubileusz istnienia klubu.

Pierwsza część uroczystości miała charakter oficjalny. Przybyli na nią zaproszeni goście:

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik, Radna Gminy i Miasta Urszula Maga, Radny Gminy i Miasta Ryszard Łoziński, Dyrektor MGOPS Krystyna Bołtrukanis, pracownicy socjalni Sylwia Deliman, Katarzyna Askuntowicz, Prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Władysław Zieliński.

Kierownik Klubu Seniora Edyta Piwońska, w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że był to rok dobrej współpracy seniorów i osób z zewnątrz, wielu ciekawych inicjatyw, ogromnego zaangażowania i wspólnego spędzania wolnego czasu. W prezentacji multimedialnej przedstawiła, co działo się w Klubie Seniora przez cały rok.

Dyrektor MGOPS Krystyna Bołtrukanis życzyła seniorom dużo zdrowia, osobistej satysfakcji i aby Klub Seniora stał się sercem miasta. Obecny na uroczystości Burmistrz Olgierd Poniźnik życzył seniorom nieustającej pogody ducha, nowych pomysłów, rozwijania swoich zainteresowań, pasji i przede wszystkim zdrowia, pani Dyrektor MGOPS i kierownikowi klubu wręczył kwiaty i humorystycznie na roczek działalności butelki ze smoczkiem.

Radna Urszula Maga podkreślała, że spotkania w gronie seniorów są radosne i przepełnione energią, co powoduje, że zawsze cieszy się, kiedy ma możliwość wziąć udział w wydarzeniach jakie mają miejsce w klubie. Przekazała seniorom ekspres do kawy.

W trakcie uroczystości szczególne podziękowania Kierownik Klubu Seniora złożyła Burmistrzowi Gminy i Miasta za pomysł utworzenia Klubu Seniora, Dyrektor MGOPS za wsparcie, pracownikom socjalnym za rekrutację seniorów, Radnym i Prezesowi Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów za współpracę. Seniorom za zaangażowanie, pomoc i za to, że zawsze może na nich liczyć.

Po części oficjalnej zaproszeni goście i seniorzy zostali poczęstowani tortem kawą i herbatą. Uczestnikom Jubileuszu czas umilała Gryfowska Kapela Podwórkowa

Drukuj/generuj pdf

Na skróty