13.10.2017
Agnieszka Muszka

Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski

Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski

Protokół
Komisji Konkursowej
Powołana Zarządzeniem nr 53/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, komisja konkursowa w składzie:
Krystyna Samborska
Joanna Małoszczyk
Jerzy Guzy
Paweł Rubaj
Witold Mikos
przeprowadziła lustrację posesji zgłoszonych do konkursu „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”.

Protokół Komisji Konkursowej
Powołana Zarządzeniem nr 53/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, komisja konkursowa w składzie:Krystyna Samborska, Joanna Małoszczyk, Jerzy Guzy, Paweł Rubaj, Witold Mikos przeprowadziła lustrację posesji zgłoszonych do konkursu „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”.

Do konkursu zgłoszonych zostało 14 posesji z wszystkich sołectw naszej gminy, w tym z: Ubocza – 4, Rząsin – 2, Krzewie Wielkiego – 2, Młyńska – 1, Proszówki – 1, Wieży – 2, Wolbromowa – 2.
Po przeprowadzonej lustracji i dokonaniu oceny poszczególnych posesji Komisja postanowiła:
Wyróżnić  i uhonorować nagrodami w wysokości po 300 zł  Państwa:
– Renatę i Waldemara Polesiaków – Ubocze 72A
– Edwardę Greniuk i Jana Mielniczyn – Ubocze 94
– Zdzisławę i Zbigniewa Koków – Ubocze 165
– Adriannę i Roberta Karpowiczów – Proszówka 47A
– Helenę i Ryszarda Sieradzkich – Wolbromów 33
– Katarzynę i Mirosława Steców – Młyńsko 62
– Krystynę i Marka Grodowskich – Krzewie Wielkie 90
Przyznać III miejsce i nagrodę w wysokości 500
Państwu Justynie  i Sławomirowi Wesołowskim Wieża 2
Przyznać II miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł 
Państwu Elżbiecie i Zbigniewowi Grodeckim – Rząsiny 25
Przyznać I miejsce i nagrodę w wysokości 700 zł
Państwu Ewie i Bogusławowi Dżygórom – Rząsiny 27
PONADTO 
Za najbardziej proekologiczne działania postanowiono przyznać specjalne wyróżnienie państwu Alicji i Arturowi Hryniewiczom – Wieża 56B. Nagrodę ufundowała pani Joanna Małoszczyk.
Podsumowanie
Komisja w postępowaniu kierowała się regulaminem konkursu i zgodnie z nim wszyscy laureaci otrzymali oprócz nagród również tabliczki ze znakiem jakości.
 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, zarówno tym nagrodzonym             i wyróżnionym, jak też tym, którzy w tym roku wyróżnienia nie otrzymali. Być może ich posesje nagrodzone zostaną w następnych edycjach konkursu.
Dziękujemy sołtysom i członkom Rad Soleckich oraz samorządowi gminy za umożliwienie i pomoc w przeprowadzeniu konkursu.
Komisja konkursowa

Do konkursu zgłoszonych zostało 14 posesji z wszystkich sołectw naszej gminy, w tym z:

Ubocza – 4, Rząsin – 2, Krzewie Wielkiego – 2, Młyńska – 1, Proszówki – 1, Wieży – 2, Wolbromowa – 2.
Po przeprowadzonej lustracji i dokonaniu oceny poszczególnych posesji Komisja postanowiła:

Wyróżnić  i uhonorować nagrodami w wysokości po 300 zł  Państwa:
– Renatę i Waldemara Polesiaków – Ubocze 72A

– Edwardę Greniuk i Jana Mielniczyn – Ubocze 94

– Zdzisławę i Zbigniewa Koków – Ubocze 165

– Adriannę i Roberta Karpowiczów – Proszówka 47A

– Helenę i Ryszarda Sieradzkich – Wolbromów 33

– Katarzynę i Mirosława Steców – Młyńsko 62

– Krystynę i Marka Grodowskich – Krzewie Wielkie 19 c

Przyznać III miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł Państwu Justynie  i Sławomirowi Wesołowskim Wieża 2

Przyznać II miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł Państwu Elżbiecie i Zbigniewowi Grodeckim – Rząsiny 25

Przyznać I miejsce i nagrodę w wysokości 700 zł Państwu Ewie i Bogusławowi Dżygórom – Rząsiny 27

PONADTO Za najbardziej proekologiczne działania postanowiono przyznać specjalne wyróżnienie państwu Alicji i Arturowi Hryniewiczom – Wieża 56B.

Nagrodę ufundowała pani Joanna Małoszczyk.

Podsumowanie
Komisja w postępowaniu kierowała się regulaminem konkursu i zgodnie z nim wszyscy laureaci otrzymali oprócz nagród również tabliczki ze znakiem jakości. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, zarówno tym nagrodzonym i wyróżnionym, jak też tym, którzy w tym roku wyróżnienia nie otrzymali. Być może ich posesje nagrodzone zostaną w następnych edycjach konkursu.
Dziękujemy sołtysom i członkom Rad Soleckich oraz samorządowi gminy za umożliwienie i pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

Komisja konkursowa

Drukuj/generuj pdf

Na skróty