31.05.2019
Grzegorz Bielak

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

W związku z pojawieniem się zapytań dotyczących zanieczyszczenia wody dostarczanej mieszkańcom Gryfowa Śląskiego i jej niezdatności do spożycia oświadczam, że woda płynąca w gryfowskich kranach odpowiada pod względem chemicznym i mikrobiologicznym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i jest w pełni bezpieczna.

Woda podawana do sieci wodociągowej jest uzdatniana, czyli poddawana procesom jej oczyszczania począwszy od filtracji z zanieczyszczeń mechanicznych, a na dezynfekcji kończąc. Każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek prowadzenia, w ramach kontroli wewnętrznej, monitoringu jakości dostarczania wody konsumentom w celu oceny przydatności jej do spożycia. Równolegle Inspekcja Sanitarna pełni nadzór nad jakością wody u odbiorcy, czyli próbki wody do badania pobierane są w domach. Wszystkie badania prowadzone są przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria zatwierdzone przez Państwową inspekcję Sanitarną.

Niektórzy mieszkańcy Gryfowa mówiąc o zanieczyszczeniu wody wodociągowej posługują się wynikami testów przeznaczonych do badania twardości wody (nie jest wiadoma dokładność testów). Natomiast o twardości wody mówi obecność w niej związków wapnia i magnezu. Są to pierwiastki niezwykle istotne dla organizmu człowieka i właśnie z wody są najlepiej przyswajalne przez nasz organizm. Tym samym picie wody twardej jest korzystniejsze niż picie wody miękkiej.

Norma polska przewiduje dla wody pitnej zawartość CaCO3 (jest to sól wapnia i według jej zawartości w wodzie określa się twardość wody) w granicach od 60 do 500 mg/l. Ostatnie pobrane przez Inspekcję Sanitarną próby wody określają zawartość soli wapnia w ilości 140 – 160 mg/l (są to wyniki nieoficjalne, pełny raport z badania wody będzie około 5.06.)

Wody głębinowe zawsze będą wodami twardszymi niż wody powierzchniowe. W Gryfowie woda pobierana jest ze studni głębinowych i jest wodą od średnio twardej do twardej, ale jak najbardziej po uzdatnieniu bezpieczną do spożycia, wręcz korzystną dla zdrowia.

Podkreślam, że żadne testery nie są w stanie określić obecności zanieczyszczeń w wodzie. Tylko laboratoryjna analiza poszczególnych składników zawartych w wodzie pozwala stwierdzić, czy w wodzie znajdują się niepożądane substancje.

Małgorzata Uhornicka

Dyrektor ZBGKiM w Gryfowie Śląskim

Drukuj/generuj pdf

Na skróty