30.06.2023
Paweł Cerkanowicz

OSTRZEŻENIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ

OSTRZEŻENIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ
OSTRZEŻENIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ
nr 5/2023
Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia
hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem
niżówki hydrogeologicznej. Stan zagrożenia utrzymuje się dla województw:
pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ponadto wprowadza się stan zagrożenia dla
województw wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.
Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować
występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz
w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. W najbliższych tygodniach
nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym
eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe.
Więcej informacji na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej, w tym
zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej, jest dostępnych na stronie internetowej
państwowej służby hydrogeologicznej: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-
hydrogeologiczna.html.
dr inż. Mateusz Damrat
Dyrektor
Państwowego Instytutu Geologicznego –
Państwowego Instytutu Badawczego
Drukuj/generuj pdf

Na skróty