26.05.2014
Agnieszka Muszka

Ostrzeżenie nr07

Ostrzeżenie nr07

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 13:00 dnia 27.05.2014 do godz. 15:00 dnia 28.05.2014
Obszar: dopływy Odry (woj. dolnośląskie, woj. opolskie, woj. wielkopolskie,
woj. lubuskie, woj. śląskie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach
dopływów górnej i  środkowej Odry wystąpią gwałtowne  wzrosty stanów wody  z
przekroczeniem stanów ostrzegawczych,  a w zlewniach górnej Nysy Łużyckiej,
górnego Bobru i Kwisy, Kaczawy, Bystrzycy i górnej Nysy Kłodzkiej – z
przekroczeniem stanów alarmowych. Największe wzrosty wystąpią w wyniku
lokalnych opadów burzowych. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Kamila Głowinkowska

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 13:00 dnia 27.05.2014 do godz. 15:00 dnia 28.05.2014

Obszar: dopływy Odry (woj. dolnośląskie, woj. opolskie, woj. wielkopolskie,woj. lubuskie, woj. śląskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach dopływów górnej i  środkowej Odry wystąpią gwałtowne  wzrosty stanów wody zprzekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w zlewniach górnej Nysy Łużyckiej, górnego Bobru i Kwisy, Kaczawy, Bystrzycy i górnej Nysy Kłodzkiej – zprzekroczeniem stanów alarmowych.

Największe wzrosty wystąpią w wyniku lokalnych opadów burzowych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Kamila Głowinkowska


Drukuj/generuj pdf

Na skróty