05.12.2013
Agnieszka Muszka

OSTRZEŻENIE Nr 76

OSTRZEŻENIE Nr 76

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 05.12.2013 do godz. 10:00 dnia 07.12.2013
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach od 75 km/h do 95 km/h, z kierunków zachodnich. 
Maksymalne porywy wiatru od 85 km/h do 95 km/h przewidywane są w piątek 06.12.2013. 
Wiatrowi towarzyszyć będą przelotne opady śniegu, co spowoduje występowanie miejscami zawiei śnieżnych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może zostać zauktualizowane.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 16:00 dnia 05.12.2013 do godz. 10:00 dnia 07.12.2013

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach od 75 km/h do 95 km/h, z kierunków zachodnich. Maksymalne porywy wiatru od 85 km/h do 95 km/h przewidywane są w piątek 06.12.2013. Wiatrowi towarzyszyć będą przelotne opady śniegu, co spowoduje występowanie miejscami zawiei śnieżnych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może zostać zauktualizowane.

W przypadku ostrzeżenia przed silnym wiatrem zaleca się :

1.Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
2.Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.
3.Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji.
4.Nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi, wysokimi kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków.
5.Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu,
aż do osłabnięcia wiatru. Przebywając poza budynkami schronić się w bezpiecznych miejscach, unikając przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi, tablicami reklamowymi lub wzdłuż ścian starych budynków.
6.Sprawdzić miejsce pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
7.Pływając po akwenach jak najszybciej zawinąć do najbliższej przystani lub przybić do brzegu i zacumować jednostkę.
8.Podróżując samochodem zachować szczególną ostrożność wyjeżdżając z terenu zabudowanego i z lasu na otwartą przestrzeń.
9.W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, nie podejmować się napraw na własna rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze.
10.Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.
11.Szukając pomocy wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel.
999), policję (tel. 997) lub dzwonić na numer alarmowy „112

Drukuj/generuj pdf

Na skróty