30.08.2010
Agnieszka Muszka

Ostrzeżenie meteorologiczne i Hydrologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne i Hydrologiczne

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Data i godzina wydania: 30.08.2010 – godz. 13:12
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 69
Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 03:00 dnia 31.08.2010 do godz. 08:00 dnia 01.09.2010

Obszar: województwo dolnośląskie
Przebieg: W drugiej połowie nocy 30/31.08 na obszarze Dolnego Śląska rozpoczną się i będą występować do godzin rannych 01.09 intensywne opady deszczu. Opady początkowo wystąpią we wschodniej części województwa
i stopniowo obejmą cały jego obszar. Przewidywana wysokość opadów za cały okres: na nizinach od 15 do 25 mm, lokalnie od 30 do 40 mm, na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach od 25 do 35 mm, lokalnie 50 mm.
Skutki: Podtopienia; uszkodzenia dróg i budynków; trudności komunikacyjne.

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 105
Zagrożenie: przekroczenie stanu ostrzegawczego
Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz. 14:00 dnia 30.08.2010 do godz. 12:00 dnia 31.08.2010
Obszar: Rejon hydrologiczny III
Przebieg: W zlewniach Kaczawy, Bobru, i Nysy Łużyckiej przemieszczają się fale wezbrania przy stanach około ostrzegawczych. W wyniku prognozowanych opadów deszczu w zlewni górnej i środkowej Odry w ciągu najbliższej doby prognozowane są wzrosty stanów wody w górnych odcinkach dopływów Odry oraz na górnej Odrze. Od godzin nocnych do przedpołudniowych w dniu jutrzejszym mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Lokalnie w zlewniach Olzy, Białej Głuchołaskiej, Kwisy i górnej Nysy Łużyckiej mogą zostać przekroczone stany alarmowe o 10 do 30 cm. W następnych dniach prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody.
Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty