02.01.2018
Agnieszka Muszka

Ostatnia sesja w 2017 roku

Ostatnia sesja w 2017 roku

W czwartek 28 grudnia w sali posiedzeń Urzędu odbyła się ostatnia w 2017 roku sesja zwyczajna Rady Miejskiej. Głównym jej punktem było uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2018 r. Zanim rozpoczęto obrady, tradycyjnie przyznano tytuły „Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski”. Była to już szósta edycja konkursu, którego celem jest promowanie osób aktywnych społecznie na rzecz potrzebujących pomocy lub na rzecz środowiska lokalnego.

Spośród zgłoszonych kandydatur członkowie Kapituły Konkursu postanowili wyróżnić tytułem trzy osoby: Barbarę Pasiak, Elżbietę Rakowską oraz Agnieszkę Lewandowską.
W uzasadnieniu do nominacji czytamy m.in. :
Barbara Pasiak od wielu lat rozsławia dobre imię naszej gminy przez udział w różnego rodzaju wystawach, pokazach i targach rękodzieła ludowego, nie tylko na Pogórzu Izerskim, ale i w różnych zakątkach naszego województwa. Jako sołtys Wieży jest bardzo aktywna i zaangażowana w życie społeczne i kulturalne całego środowiska, zawsze służąca pomocą w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Dzięki jej pracy i ludzi z nią współpracujących, co roku sołectwo Wieża zdobywa wysokie miejsca w konkursach na najpiękniejszą palmę wielkanocną i wieniec dożynkowy.
Elżbieta Rakowska i Agnieszka Lewandowska są autorytetami dla dzieci i nauczycieli. Obie pracują w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim. Pełnią w niej rolę opiekunek wolontariatu, a swoją postawą dają przykład innym. Ich wrażliwość sprawia, że zawsze znajdują się tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy. Potrafią inspirować swoich podopiecznych do różnorodnych działań promujących ideę wolontariatu, nie tylko na forum szkoły, ale także całej gminy. Angażują się w niezliczoną ilość akcji charytatywnych, niosąc pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Pozostając w temacie wyróżnień i podziękowań, w imieniu mieszkańców i władz samorządowych Gminy i Miasta Gryfów Śląski podziękowano dyrektorowi Aresztu Śledczego w Lubaniu podpułkownikowi Wiesławowi Zwiefce oraz podporucznik Agnieszce Remez, kierownikowi Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Lubaniu za wieloletnią współpracę z gminą Gryfów m.in. przy organizacji WOŚP, sprzątaniu miasta i usuwaniu skutków powodzi, szczególnie zaś za pomoc w przekazaniu naszej gminie samochodu Citroen Berlingo, w który zostanie wyposażona Straż Miejska.
Najważniejszym punktem sesji było głosowanie uchwały budżetowej. Zanim do tego doszło, przedstawiono projekt uchwały budżetowej na 2018 r. wraz z autopoprawkami oraz opinię składu orzekającego RIO o projekcie tejże uchwały. Wszyscy przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej przedstawili pozytywne opinie na temat projektu budżetu. Następnie odbyło się głosowanie radnych, w którym  budżet Gminy i Miasta Gryfów Śląski na rok 2018  został przyjęty jednogłośnie.

Spośród zgłoszonych kandydatur członkowie Kapituły Konkursu postanowili wyróżnić tytułem trzy osoby: Barbarę Pasiak, Elżbietę Rakowską oraz Agnieszkę Lewandowską.

W uzasadnieniu do nominacji czytamy m.in. :

Barbara Pasiak od wielu lat rozsławia dobre imię naszej gminy przez udział w różnego rodzaju wystawach, pokazach i targach rękodzieła ludowego, nie tylko na Pogórzu Izerskim, ale i w różnych zakątkach naszego województwa. Jako sołtys Wieży jest bardzo aktywna i zaangażowana w życie społeczne i kulturalne całego środowiska, zawsze służąca pomocą w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Dzięki jej pracy i ludzi z nią współpracujących, co roku sołectwo Wieża zdobywa wysokie miejsca w konkursach na najpiękniejszą palmę wielkanocną i wieniec dożynkowy.

Elżbieta Rakowska i Agnieszka Lewandowska są autorytetami dla dzieci i nauczycieli. Obie pracują w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim. Pełnią w niej rolę opiekunek wolontariatu, a swoją postawą dają przykład innym. Ich wrażliwość sprawia, że zawsze znajdują się tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy. Potrafią inspirować swoich podopiecznych do różnorodnych działań promujących ideę wolontariatu, nie tylko na forum szkoły, ale także całej gminy. Angażują się w niezliczoną ilość akcji charytatywnych, niosąc pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pozostając w temacie wyróżnień i podziękowań, w imieniu mieszkańców i władz samorządowych Gminy i Miasta Gryfów Śląski podziękowano dyrektorowi Aresztu Śledczego w Lubaniu podpułkownikowi Wiesławowi Zwiefce oraz podporucznik Agnieszce Remez, kierownikowi Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Lubaniu za wieloletnią współpracę z gminą Gryfów m.in. przy organizacji WOŚP, sprzątaniu miasta i usuwaniu skutków powodzi, szczególnie zaś za pomoc w przekazaniu naszej gminie samochodu Citroen Berlingo, w który zostanie wyposażona Straż Miejska.

Najważniejszym punktem sesji było głosowanie uchwały budżetowej. Zanim do tego doszło, przedstawiono projekt uchwały budżetowej na 2018 r. wraz z autopoprawkami oraz opinię składu orzekającego RIO o projekcie tejże uchwały. Wszyscy przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej przedstawili pozytywne opinie na temat projektu budżetu. Następnie odbyło się głosowanie radnych, w którym  budżet Gminy i Miasta Gryfów Śląski na rok 2018  został przyjęty jednogłośnie.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty