30.06.2021
Paweł Cerkanowicz

ÓSMOKLASIŚCI OPUSZCZAJĄ MURY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

ÓSMOKLASIŚCI OPUSZCZAJĄ MURY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

Dnia 25 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste pożegnanie ósmoklasistów w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim. Wielu uczniów otrzymało nagrody, statuetki oraz dyplomy za osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki.

Na szczególną uwagę zasługuje uczennica kl. VIII b Róża Walenciak, której wszystkich osiągnięć nie sposób wymienić. W samym  roku szkolnym 2020/2021 otrzymała stypendium ufundowane przez Polską Uniwersytecką Szkołę Kształcenia Indywidualnego (USKI) za osiągnięcia naukowe. Jest laureatką wielu konkursów na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i regionalnym w wielu dziedzinach nauki m.in.:

  • laureatka XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Losy Polaków na wschodzie w latach 1939-1956 pt. : Nasza pamięć Zesłańcom Sybiru – 80 lat po deportacji na nieludzką ziemię i 75 lat na ziemiach Dolnego Śląska pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego – w kategorii szkół podstawowych 1 miejsce praca plastyczna – plakat;
  • laureatka 31 Ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego zorganizowanego przez Polski Komitet Olimpijski pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • laureatka Międzynarodowego konkursu Historycznego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa IPN – Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie – w kategorii wiekowej  14-16 lat
  • laureatka Ogólnopolskiego konkursu ortograficznego Orzeł Ortograficzny 2020 – sesja jesienna  3 miejsce w kraju
  • laureatka Międzynarodowego konkursu historycznego Viktoria Warszawska (1920-2020) zorganizowanego przez Przystanek Historia IPN w Chicago pod patronatem Komitetu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago, Instytutu Pamięci Narodowej, Niepodległa Polska Stulecia Odzyskania Niepodległości, Polishslavic Federal Credit Union- wyróżnienie
    (zaprojektowanie tabliczki upamiętniającej bohatera wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921, której najwspanialszym tryumfem była bitwa o warszawę)
  • laureatka Wojewódzkiego etapu Zdolny Ślązak z biologii

Ponadto Róża reprezentowała szkołę w 1 i 2 etapie Pierwszej Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej dla szkół podstawowych organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński wydział chemii w Krakowie pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ministra Edukacji i Nauki oraz w powiatowym etapie Zdolny Ślązak:
z chemii, matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego oraz biologii.

Za tak imponujący dorobek oraz gigantyczną pracę Róża otrzymała podczas uroczystości Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski wraz z gratulacjami i życzeniami powodzenia na kolejnych etapach kształcenia oraz realizacji zamierzonych celów, którą przekazał w imieniu Burmistrza Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski pan Jerzy Andrzejczak.

Różo, serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania i podziwu. Realizuj swoje pasje i marzenia.

Opracowała

                                                                                                                                                        Marzena Szuflicka

               Insp. ds. infrastruktury społecznej

Drukuj/generuj pdf

Na skróty