22.01.2014
Agnieszka Muszka

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmian.), przypomina się użytkownikom wieczystym o obowiązku uiszczenia należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Opłaty za dany rok należy uiścić najpóźniej do dnia 31 marca na konto Gminy Gryfów Śląski nr 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106 lub w kasie tut. urzędu.

Sylwia Cichońska


Drukuj/generuj pdf

Na skróty