22.01.2014
Agnieszka Muszka

Opłaty za groby

Opłaty za groby

W związku z przekazaniem administrowania cmentarzami komunalnymi, położonymi w sołectwach:
Krzewie Wielkie, Młyńsko i Ubocze Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim od dnia 1 stycznia 2014 roku, przypomina się o obowiązku uiszczenia opłat za wykupienie miejsca
pod istniejącymi grobami na okres 20 lat oraz za rezerwację miejsc grzebalnych.

Zgodnie z podjętym cennikiem opłat, ustalono ceny za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz za usługi świadczone na cmentarzach w następujących wysokościach (ceny podane są w kwotach brutto):

1. Wykupienie miejsca pod grób na 20 lat:

a) grób ziemny (urna) – 259,20 zł,
b) grób głębinowy – 432,00 zł,
c) grobowiec – 432,00 zł.

2. Rezerwacja miejsca na 20 lat:

a) za pierwsze miejsce i każde następne – po 259,20 zł,
a) grób głębinowy – 432,00 zł,
b) grobowiec – 432,00 zł.

3. Opłaty za grób dziecka (do 6 lat) wynoszą 50%
opłaty podstawowej.

Opłaty należy uregulować w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku. W tym celu prosimy o kontakt z biurem administracji cmentarzy z siedzibą w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42 osobiście lub telefonicznie pod nr 75 78-13-484.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty