19.02.2016
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w 2016r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w 2016r.

Burmistrz  Gminy  i  Miasta Gryfów Śląski informuje, że  rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 13 stycznia 2016 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 1/2016  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
http://bip.gryfow.pl/files/sites/3085/wiadomosci/308176/files/ogloszenie_2016.pdf

Burmistrz  Gminy  i  Miasta Gryfów Śląski informuje, że  rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 13 stycznia 2016 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 1/2016  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
http://bip.gryfow.pl/files/sites/3085/wiadomosci/308176/files/ogloszenie_2016.pdf


Drukuj/generuj pdf

Na skróty